مدیران و حسابداران عزیز

نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می خواهید، در بازه های زمانی مختلف از میزان هزینه ها و سود و زیان خود آگاه شوید؟

نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می خواهید، درهر لحظه از مانده و گردش حسابهای بانکی، مشتری، همکار، تنخواه، کارمند، بازاریاب و ... خود مطلع شوید؟

نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می خواهید، حسابهایتان در پایان سال به راحتی و بدون دردسر به سال جدید منتقل شوند؟

نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می خواهید، گزارشات مربوط به اداره دارایی را به راحتی تهیه کنید؟

جزئیات بیشتر

نرم افزار حسابداری مالی کاوش

لیست امکانات نرم افزار حسابداری شرکتی

امکانات حسابداری نرم افزار حسابداری شرکتی
 • امکان دسته بندی و تعریف سرفصلهای حسابداری در چهار سطح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور
 • امکان ثبت دو سطح تفضیلی شناور در هر ثبت حسابداری
 • ارائه سرفصلهای حسابداری پیش فرض و امکان اصلاح و حذف آنها
 • امکان تعیین بازه ارقام سرفصل های حسابداری
 • امکان چاپ سرفصلهای حسابداری
 • امکان تعریف مراکز هزینه
 • امکان ثبت یادآوری و هشدارهای خاص برای سرفصلهای حسابداری
 • قابلیت تعریف چندین شرکت به صورت نامحدود و مجزا
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت روزانه و ماهانه
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و خودکار
 • امکان ویرایش و حذف اسناد حسابداری طبق اصول حسابداری

 • امکان دائم نمودن اسناد حسابداری
 • امکان درج سند حسابداری
 • امکان کپی سند حسابداری
 • امکان تغییر شماره و تاریخ اسناد طبق اصول حسابداری
 • امکان درج دسته ای کدها در هنگام صدور سند حسابداری جهت سهولت کاری
 • قابلیت اسکن و یا گرفتن عکس از تصویر اسناد ضمیمه و دخیره آنها در نرم افزار با فرمتهای مختلف ( بایگانی مدارک )
 • امکان ثبت انواع هزینه ها(هزینه حقوق و دستمزد، اداری و...)
 • امکان مشاهده لیست اسناد و ذخیره  آنها در Excel
 • امکان چاپ اسناد حسابداری در بازه های زمانی مختلف و تعیین عناوین امضاء کننده ذیل آنها
 • امکان مرتب سازی اسناد حسابداری
 • امکان جستجوی اسناد حسابداری بر اساس شماره، تاریخ، مبلغ بدهکار/ بستانکار، شرح سند و...
 • امکان انتقال بین حسابهای بانکی، تنخواه گردانها، صندوق و...
 • امکان مشاهده گزارش یک حساب خاص در بازه های زمانی مختلف و چاپ آنها و نیز ذخیره در Excel
 • امکان مشاهده گزارش گردش حسابها (بانکها، مشتریان، همکاران، کارمندان، شرکا، تنخواه گردانها، صندوق و...) در بازه های زمانی مختلف و چاپ آنها و نیز ذخیره آنها در Excel
 • امکان تهیه لیست بدهکاران، بستانکاران در بازه های زمانی خاص
 • امکان تعریف چندین صورت سود و زیان
 • امکان مشاهده سود و زیان در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار سود و زیان
 • امکان مشاهده سود و زیان به صورت درصدی
 • امکان مشاهده نمودار هزینه ها
 • امکان گزارش دفتر روزنامه
 • امکان گزارش دفتر کل
 • امکان گزارش دفتر معین و تفضیلی
 • امکان گزارش ترازنامه
 • امکان گزارش تراز آزمایشی 2، 4 ،6 ستونی
امکانات خزانه داری نرم افزار حسابداری شرکتی
 • امکان تعریف انواع حساب های بانکی و دسته چکهای آنها
 • امکان ثبت و ویرایش انواع چکهای بانکی دریافتی و تراکنش آنها (در جریان وصول، وصول، واگذاری، ابطال، برگشتی و...)
 • امکان ثبت و ویرایش انواع چکهای بانکی پرداختی و تراکنش آنها (برداشت، برگشت، ابطال و...)
 • امکان ثبت و ویرایش انواع وجوه نقد دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت دریافت/ پرداخت چک
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت دریافت/ پرداخت وجوه نقد
 • امکان تعیین اطلاعات پیش فرض (کد سرفصل حسابداری دریافت کنند ه اسناد دریافتنی، نقدی دریافتنی، نقدی پرداختنی و...) جهت سرعت و سهولت انجام امور روزانه
 • امکان تنظیم و چاپ چک
 • امکان چاپ فرم رسید دریافت و پرداخت برای وجوه نقد و چک
 • امکان تهیه گزارش کامل از چکهای دریافتنی(در جریان وصول، وصولی، واگذاری، برگشتی و ابطال شده) در بازه های زمانی مختلف
 • امکان تهیه گزارش کامل از چکهای پرداختی( صادر شده، برداشت شده، واگذار شده، برگشتی و ابطال شده) در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش چکهای پرداختی به شخص یا شرکت خاص
 • امکان گزارش چکهای دریافتی باز شخص یا شرکت خاص
 • امکان راس گیری چک ها
 • امکان هشدار تاریخ سررسید چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان مشاهده نمودار مقایسه ای دریافت و پرداخت در بازه های هفتگی و ماهانه
امکانات انبارداری نرم افزار حسابداری شرکتی
 • امکان تعریف چندین انبار به صورت نامحدود و مجزا
 • امکان انتقال کالاها بین انبارهای مختلف
 • امکان دسته بندی و ثبت کامل مشخصات کالاها
 • امکان ثبت کالاها به صورت چند واحدی
 • امکان افزایش طول بازه کد کالاها
 • امکان ثبت تصویر کالاها
 • امکان تعیین واحدهای اندازه گیری کالاها
 • امکان تعیین سطوح قیمتی کالاها به صورت نامحدود(همکار، مشتری و...)
 • امکان تعیین موجودی ابتدای دوره کالاها(تعدادی و ارزش ریالی)
 • امکان تعیین حداقل، حداکثر و حد سفارش موجودی های کالاها و اعلام هشدار توسط نرم افزار
 • امکان تعیین و تغییر مبالغ خرید و فروش کالاها در بازه های زمانی مختلف
 • امکان ثبت محل قرارگیری کالا در انبار
 • امکان ثبت بارکد(کد فنی) کالاها
 • امکان ثبت شماره سریال کالاها
 • امکان جستجوی سریع کالاها بر اساس موارد مختلف(عنوان، بارکد، شماره سریال و...)
 • امکان چاپ بارکد برروی چاپگرهای معمولی و یا مخصوص بارکد
 • امکان تولید بارکد برای کالاها طبق استاندارد
 • امکان تنظیم درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون اداره دارایی
 • امکان مشخص نمودن کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده
 • امکان تعریف بازاریابان و تعیین درصد بازاریابی آنها
 • امکان صدور و ویرایش انواع مختلف فاکتورهای خرید، فروش، پیش فاکتور، امانی، مرجوعی و...
 • امکان صدور و ویرایش عملیات انبار(رسید ورود، حواله خروج)
 • امکان صدور و ویرایش رسید ضایعات
 • امکان محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده در هنگام صدور فاکتور
 • امکان محاسبه خودکار درصد بازاریابان در هنگام صدور فاکتور
 • امکان ثبت تسویه فاکتور به روش نقد، چک و یا تلفیقی از هر دو
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت انواع مختلف فاکتور خرید، فروش، برگشت و...
 • امکان تعیین امضاء کنندگان ذیل فاکتورها
 • امکان استفاده از صندوق فروشگاهی( POS ) و تعیین سریال پورت آنها
 • امکان تعیین کد سرفصل حسابداری مشتری خاص به عنوان پیش فرض
 • امکان تعیین هشدار در هنگام ثبت کالاهای با موجودی منفی در فاکتور
 • امکان محاسبه ارزش موجودی کالاها به سه روش FIFO ، آخرین خرید و میانگین موزون
 • امکان محاسبه بهای تمام شده (ارزش ریالی خرید کالاهای فروخته شده)
 • امکان تعیین قیمت پیش فرض کالاها در هنگام صدور فاکتور(آخرین قیمت به مشتری، آخرین قیمت در کل، میانگین فروش، لیست قیمت و...)
 • امکان ثبت مبالغ به صورت اعشاری
 • امکان نمایش هشدار قیمت فروش کمتر از آخرین مبلغ خرید
 • امکان کپی فاکتور
 • امکان مشاهده سود کالا
 • امکان مشاهده سود یک فاکتور
 • امکان چاپ حواله انبار برای فاکتور فروش
 • امکان چاپ فاکتور با فرمتهای مختلف(طبق استاندارد سازمان امور مالیاتی، A4 ، A5 ، صندوق فروش60 و 80 میلیمتری و...)
 • امکان ثبت توضیحات ذیل فاکتور
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای خرید، فروش، برگشتی و ذخیره آنها در Excel
 • امکان مشاهده لیست رسیدهای ورود و حواله های خروج و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش گردش یک کالای خاص (کاردکس) و یا کلیه کالاهای انبار در بازه زمانی های مختلف و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش گردش یک کالا خاص (کاردکس) و یا کلیه کالاهای انبار در انبارهای مختلف و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالاهای انبار
 • امکان تعیین محاسبه جمع خرید کالای فروخته شده(میانگین موزون، میانگین کلی، آخرین خرید)
 • امکان گزارش لیست کالاهای دارای گردش
 • امکان گزارش کالاهای موجود در انبار
 • امکان گزارش کالاهای با موجودی منفی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش کالاهای در نقطه سفارش و اقدام جهت تامین موجودی آنها
 • امکان گزارش کالاهای با حداکثر موجودی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش کالاهای با حداقل موجودی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش پرفروش ترین کالاها بر اساس تعداد و ارزش ریالی
 • امکان گزارش مشتریانی که بیشترین خرید را داشته اند

 • امکان گزارش فاکتورهای ثبت مالی شده و بدون ثبت مالی
 • امکان محاسبه تاریخ سررسید تسویه حساب فاکتورها
 • امکان گزارش خرید و فروش یک یا چند کالای خاص در باره های زمانی خاص
 • امکان گزارش خرید و فروش یک یا چندین کالای خاص از فروشنده/ خریدار خاص
 • امکان گزارش خرید یک یا چند کالای خاص برای انبارهای مختلف
 • امکان گزارش فروش یک یا چند کالای خاص از انبارهای مختلف
 • امکان گزارش کالاهای امانی در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش آماری کالاهای امانی به شخص یا شرکت خاص
 • امکان گزارش پیش فاکتورهای صادر شده برای یک یا چندین کالای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش پیش فاکتورهای صادر شده برای شخص یا شرکت خاص
 • امکان مشاهده رسید ضایعات انبار برای یک یا چند کالای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده رسید ضایعات انبار برای شخص یا شرکت خاص
 • امکان مشاهده میزان فروش بازاریابان بر اساس کالا یا کالاهای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار فروش به صورت روزانه، ماهانه، فصلی
 • امکان مشاهده نمودار فروش کالا یا کالاهای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار مقایسه ای خرید و فروش در بازه های هفتگی و ماهانه
 • امکان مشاهده فاکتورهای خرید/ فروش تسویه نشده
اسایر امکانات نرم افزار حسابداری شرکتی
 • امکان تعریف مشخصات کامل شرکت(عنوان، آدرس، تلفن، آرم، کداقتصادی، کدپستی، ایمیل و...)
 • امکان تنظیم رنگ پس زمینه و انتخاب فونت و سایز فونت دلخواه برای نرم افزار
 • امکان تنظیم تاریخ شمسی و جلالی
 • امکان تنظیم واحد پولی پیش فرض
 • امکان تنظیم جستجوی Online و یا با فشردن کلید Enter
 • امکان تهیه گزارشات مختلف در بازه های زمانی موردنظر
 • قابلیت فعال سازی بایگانی مدارک
 • امکان ثبت یادآوری و هشدار در تاریخ های مختلف
 • امکان تعریف کاربران با امکان تعیین حقوق دسترسی به بخشهای مختلف
 • امکان تنظیم روزها و ساعتهای دسترسی کاربران به نرم افزار
 • امکان گزارش گیری از عملکرد کاربران در بازه های زمانی خاص
 • قابلیت فعالسازی ماژول ارسال SMS
 • قابلیت ارسال پیام کوتاه به اشخاص جهت اطلاع از مانده حساب، اعلام تاریخ سررسید چک، تبلیغ، تبریک، تسلیت و سایر اطلاع رسانی ها
 • امکان ایجاد دوره مالی جدید
 • امکان بستن و انتقال حساب، به صورت خودکار در پایان سال
 • قابلیت استفاده تحت شبکه
 • امکان خروجی اکسل در تمامی گزارشات و PDF
 • امکان چاپ کلیه گزارشات
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات هر شرکت به صورت دستی و اتوماتیک و در مسیر دلخواه کاربر
 • امکان تنظیم یادآوری جهت پشتیبان گیری در هنگام خروج از نرم افزار
 • نرم افزار چاپ چک
 • نرم افزار دفتر تلفن
 • ماشین حساب
 • دارای قفل سخت افزاری
 • آموزش رایگان
 • نصب و راه اندازی رایگان
 • یک سال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان
 • ارسال رایگان
 • اطلاع از تغییرات و امکانات جدید اضافه شده به نرم افزار از طریق پیام کوتاه

 • امکان مشاهده آخرین اخبار درج شده در خصوص نرم افزار و...
 • سازگاری کامل با سیستم عامل های Windows 10 (نسخه 1809 به بالا) و Windows 11، نسخه های 32 و 64 بیتی.

اعتماد به کاوش

وبلاگ کاوش

راهنمای خرید

نسخه های نرم افزار حسابداری شرکتی کاوش

بسته نرم افزاری خریداری شده با ارسال رایگان و از طریق پست پیشتاز به تمامی نقاط کشور، به دست شما خواهد رسید.

رضایت صوتی کاربران نرم افزار حسابداری کاوش

جناب آقای سلمانی مدیریت شرکت حسابداری در شیراز


مقالات مرتبط

گزارشات مورد نیاز برای تهیه اظهارنامه مالیاتی

به دنبال نرم افزار حسابداری قوی باشید.

نحوه بازیابی اطلاعات در نرم افزار حسابداری کاوش

آنچه باید در مورد پشتیبان گیری در نرم افزار حسابداری کاوش بدانید.

لیست هشدار و یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش

چکهای پرداختی خود را از طریق سیستم چاپ چک در نرم افزار حسابداری کاوش صادر کنید.

راهنمای ثبت برداشت چک در نرم افزار حسابداری کاوش

آموزش ثبت چک پرداختی در نرم افزار حسابداری کاوش

ارسال پیام کوتاه در نرم افزار حسابداری کاوش

گزارش کاردکس کالا در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تهیه گزارش مشاهده دفاتر در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای ثبت چک دریافتی در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تعریف چک در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تعریف سرفصل حسابها در نرم افزار حسابداری کاوش

چگونه می توان فاکتور خرید در نرم افزار حسابداری کاوش صادر کرد؟

راهنمای صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش

راهنمای تعریف کالا در نرم افزار حسابداری کاوش

آیا می دانید حواله خروج کالا در نرم افزار حسابداری کاوش چگونه صادر می شود؟

آیا می دانید تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش چگونه صادر می شود؟

آموزش صدور سند اختتامیه در نرم افزار حسابداری کاوش

نحوه صدور سند در نرم افزار حسابداری کاوش

بررسی ویژگی های نرم افزار حسابداری

درج شده در تاریخ: 1395/10/24 و ساعت: 10:35

نظرات

شرکت حسابگران آینده ساز پارسه
این شرکت با استفاده از نسخه های مختلف نرم افزار حسابداری کاوش از شرکت محترم کاوش و پرسنل محترم این شرکت کمال قدردانی و تشکر را به عمل می آورد.
اتاق اصناف فلاورجان
از مجموعه نرم افزار حسابداری کاوش به علت ارائه خدمات پشتیبانی و دقت نظر در کم کیف امور به نحو احسن در جهت ترقی و ابقای اهداف شایسته آن مجموعه همت گمارده اید، نهایت تقدیر و تشکر را داریم.
شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران زنجان
شرکت حسابداری و حسابرسی نوـوران زنجان با همکاری حسابداران رسمی ایران، طی سالها تجربه در امر مشاوره و اجرای برنامه های حسابداری و حسابرسی مفتخر است که از نرم افزار حسابداری کاوش استفاده می نماید و رضایت کامل از این نرم افزار دارد.
شرکت دنیا خاک آزما
با سپاس فراوان از تلاش شما پرسنل کوشا و متعهد در خصوص ارائه نرم افزار جامع حسابداری کاوش و نیز پیگیری های شما زحمت کشان در زمینه‌ی رضایتمندی مشتری و خدمات پس از فروش و اینکه به یک حسابدار حس آرامش و اعتماد به نفس بیشتری را می‌دهید که کیفیت کار بهتری ارائه نماید با تمام وجود کمال قدردانی و تشکر را داریم.
شرکت تعاونی سازندگان ماشین آلات و ادوات کشاورزی خراسان
احتراما بدین وسیله ضمن تشکر و سپاسگذاری در پاسخ به تعهد کاری و تکریم مشتری از جانب تیم پشتیبانی نرم افزار کاوش، به آن مجموعه محترم بخاطر تولید چنین نرم افزاری تبریک عرض می‌نماییم. مهمترین ویژگی های نرم افزار: محیط نرم افزاری ساده و مورد پسند کاربران. دسترسی سریع به منوهای مورد نیاز. ثبت آسان فاکتورهای خرید و فروش و ...
حسین مسعودی نژاد - Luryan Group
نرم افزار حسابداری کاوش توانسته در مدت استفاده در این مجموعه، زمینه های مدیریت امور حسابداری و انبارداری را به آسانی فراهم آورد، بدین وسیله از مدیریت و نیروی پشتیبانی آن شرکت مراتبط تقدیر و تشکر را دارم.
شرکت دارو شفا طرقبه
عرض سلام و احترام با سپاس از تلاش صادقانه شما و پرسنل زحمتکش آن شرکت در ارائه نرم افزار کامل و جامع حسابداری کاوش و همچنین پیگیری مجدانه مهندسین صبور شرکت از مشتریان و پشتیبانی بسیار عالی این عزیزان، بر خود لازم میدانیم ضمن تشکر از شما و تمام دست‌اندرکاران مربوط، مراتب قدردانی هیات مدیره شرکت داروشفاطرقبه خراسان را خدمت شما اعلام داشته و آرزوی توفیق روزافزون برای آن شرکت محترم از درگاه حق تعالی مسالت داریم.
شرکت فروغ سلامت توس - علی عظیمی
شرکت فروغ سلامت توس پس از چند سال استفاده از نرم افزار حسابداری کاوش مراتب رضایتمندی خود را از کارایی برنامه و خدمات پشتیبانی آن توسط همکاران محترم جنابعالی اعلام می‌نماید.
خانه امن
نرم افزار حسابداری کاوش همواره توانسته کلیه نیازهای این شرکت در حوزه های مالی و انبارداری را به بهترین نحو ممکن مرتفع نماید. مدیریت جامع امور انبارداری و سهولت در امور خرید و فروش و گزارشات جامع انبار، از جمله نکات بارز این نرم افزار است.
شرکت سورن تک
شرکت سورن تک توس رضایتمندی خود را از پشتیبانی شرکت کاوش جهت نرم افزار حسابداری اعلام میدارد.
شرکت ناجی سلامت خراسان
مراتب قدردانی و تشکر خود را از تیم پشتیبانی نرم افزار حسابداری کاوش را داریم
ابزار بعثت
احتراما بدینوسیله مراتب قدر دانی خود را از تیم پشتیبانی نرم افزار حسابداری کاوش اعلام میداریم
فروشگاه قطعات آسانسور و پله برقی کوروش
فروشگاه قطعات آسانسور کوروش از نرم افزار حسابداری کاوش استفاده می کند و رضایت خود را اعلام میدارد.
مجتمع دام سرایان
از نحوه پشتیبانی و خدمات ارائه شده برای نرم افزار حسابداری کاوش رضایت داریم
شرکت مسافربری شکوه توکل
شرکت مافربری شکوه توکل رضایت خود را نسبت به پشتیبانی نرم افزار حسابداری کاوش اعلام میکند.
شرکت دورادو
گروه نرم افزار کاوش با همکاری و پشتیبانی فعال خود مارا طی 2 سال گذشته در زمینه حسابداری رستوران ها و فست و فود های کشور صمیمانه یاری نمودند، بدین ترتیب مراتب سپاس خود را از خدمات ایشان اعلام میداریم
دفتر فروش جهان الکتریک گلستان
این شرکت از نحوه پشتیبانی و خدمات ارائه شده برای نرم افزار حسابداری کاوش رضایت کامل دارد.
اتحادیه تعاونی تولید روستایی استان اصفهان
احتراما به اطلاع میرساند این اتحادیه به دلیل پاسخگویی و پشتیبانی از سیستم حسابداری مالی کاوش رضایت کامل دارد.
شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران زنجان
شرکت حسابداری و حسابرسی نوآوران زنجان با همکاری حسابداران رسمی ایران طی سالها تجربه در امر شماوره و اجرای برنامهای حسابداری و حسابرسی مفتخر است که از نرم افزار حسابداری کاوش استفاده می نماید و رضایت کامل از این نرم افزار را دارد.
19 نظر ارسال نظر