نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد کاوش فردا، به منظور جبران خدمات و کارهای کارکنان و ایجاد انگیزش و تداوم آن، باید پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط افراد، بر مبنای نظام پرداخت سازمان، در نظر گرفتن اقلام اضافه ای که به هر عنوان باید پرداخت شود مانند: مأموریت و اضافه کاری... و همچنین کسر مبالغ لازم از حقوق مانند بیمه، مالیات، بدهی ها و غیره از سیستم حقوق و دستمزد استفاده می شود. می توان هر گونه پرداختی تحت هر عنوان را در قالب حقوق و دستمزد پیاده نمود. فعالیت ها و فرایندهایی که این سیستم پوشش خواهد داد در ادامه آمده است.

از جمله امکانات نرم افزار حقوق و دستمزد کاوش فردا:

تعریف چارت سازمانی قرارداد/ تقویم سازمانی/ شیفت کاری/ سال مالی/ جدول مالیاتی/ انواع مأموریت/ پارامترهای حقوقی مشخصات شرکت و کارفرما/ کسورات و مزایا/ ثبت ورود، خروج، مرخصی، اضافه کاری، مأموریت، غیبت/ صدور فیش حقوقی/ سند حسابداری گزارش گیری از ساعات حضور و غیاب گزارش گیری از مأموریت ها/ فیش حقوقی ارتباط با انواع دستگاه های حضور و غیاب تهیه دیسکت بیمه/ دارائی و لیست حقوقی و...

نرم افزار حقوق و دستمزد
نماد الکترونیک
درج شده در تاریخ: 1395/10/04 و ساعت: 13:48

نظرات

0 نظر ارسال نظر