مدیریت محترم شرکت تعاونی و سرمایه گذاری

مدیریت کلیه امور شرکت های تعاونی و سهامداران با نرم افزار سهام کاوش، آنقدر آسان می شود که از خودتان می پرسید...

چرا زودتر به فکرم نرسیده بود؟

نرم افزار سهام

امروزه یکی از مهمترین مشکلات مربوط به شرکتهای سهامی، کنترل، بررسی و چگونگی وضعیت سهام اعضاء و مدیریت سبد سهام و بروز نگهداری اطلاعات و روند بازدهی می باشد که با انتخاب یک نرم افزار سهام مناسب می توان این مشکلات را به راحتی از پیش رو برداشت.

با توجه به اینکه مطابق قانون تجارت شرکتهای سهامی بایستی نسبت به ثبت و ضبط اطلاعات سهامداران خود در دفاتر مربوطه اقدام نمایند تا بتوانند به راحتی نسبت به پاسخگوئی به سهامداران و همچنین ضبط نقل و انتقال مربوطه اقدام نمایند لذا ما نیز بر آن شدیم تا با تهیه نرم افزاری که بتواند این اطلاعات را سریعتر در اختیار کاربران قرار دهد اقدام نمائیم.

پرتال سهامداران نرم افزار سهام کاوش

لیست امکانات نرم افزار سهام

 • امکان تعریف دوره مالی
 • امکان تعریف سهامداران
 • امکان انتخاب فایل تصویر توسط کاربر و تخصیص آن به عنوان عکس عضویت
 • امکان ثبت امتیاز هر عضویت جهت پیگیری های بعدی
 • امکان تعیین سطوح دسترسی
 • امکان ثبت نقل و انتقالات مربوط به سهام (خرید سهام، فروش سهام و...)
 • امکان تعریف بهای ریالی هر سهم در سیستم
 • امکان محاسبه سود در بازه های زمانی مختلف

    • امکان محاسبه سود سهام سالیانه به صورت کاملاً خودکار در نرم افزار سهام کاوش
    • محاسبه امتیاز اعضاء به صورت روز شمار با توجه به سهم اولیه و مبالغ دریافتی و یا واریزی های بعدی توسط سهامدار (هر سهم در هر روز یک امتیاز)
    • امکان ثبت کلیه نقل و انتـقالات سهام و ارسال به سیستم حسابداری مالی
    • امکان مسدود نمودن یک عضویت جهت جلوگیری از تعلق سود به آن
    • ثبت مبلغ تعلق یافته به هر عضویت توسـط سیستم با امکان تهیه گزارش و چاپ از آن
    • اعلام مبلغ تعلق یافته به یک امتیاز
    • اطلاع رسانی از میزان سود تعلق کرفته به سهام داران از طریق ارسال پیام کوتاه
    • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای و دوره ای وضعیت سود سهامداران
    • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای، دوره ای و تحلیلی از کلیه تغییرات و محاسبات سود
    • امکان نمایش مشخصات کامل سهامداران به همراه تصویر
    • امکان مشاهده تغییرات در سهام هر عضویت در نرم افزار سهام 
    • قابلیت اتصال به پرتال سهامداران کاوش و امکان بررسی وضعیت سهام توسط خود سهامداران
    • استفاده از کلیدهای میانبر برای سهولت در انجام کارها بر اساس استانداردهای Windows
    • قابلیت مرتب سازی بر روی تمامی ستونها (فیلدها)
    • قابلیت جستجو بر اساس اطلاعات مختلف
    • امکان گزارش از سهـامداران اعم از تـعداد، مبلغ سهـام، تعداد سـهم واگذار شده و...
    • قابلیت باز شدن پنجره های پرکاربرد به صورت همزمان
    • امکان انتقال اطلاعات به دوره های مالی بعدی در پایان سال
    • امکان تعریف دوره های مالی به صورت میان سال
    • امکان تهیه گزارش عملکرد سهام دار به تفکیک تعداد و ارزش ریالی سهام و سود های تعلق گرفته
    • امکان تهیه گزارش از کلیه گردش های سهام (افزایش/ کاهش) در دوره مالی های مختلف
 • امکان صدور برگه سهام (موقت/ دائم)
 • امکان تهیه گزارش از وضعیت برگه های سهام صادر شده فعال و غیرفعال سازی دوره های مالی
 • قابلیت فعال سازی بایگانی مدارک
 • امکان کـار بر روی شبـکه های کامپیوتری (LAN ,WAN, …) توسط چندین کاربر به طور همزمان
 • پشتیبان گیری و احیای اطلاعات در نرم افزار سهام کاوش
 • بروز رسانی خـودکار نرم افزار از طریق اینترنت (Auto Update)
 • تعریف مشخصـات شرکت شامـل (آرم، عنـوان، کد اقتصادی، آدرس، تلفن و...)
 • راهنمای استفاده از نرم افزار به صورت کامپیوتری تحت Adobe Acrobat
 • سایـر امکانات ماننـد ماشین حسـاب، خروجی PDF ،Excel ،Word و...

   • ارسـال گزارشات از طریق فاکس و پست الکترونیک
   • دارای قفل سخت افزاری
   • آموزش رایگان
   • نصب و راه اندازی رایگان
   • یک سال پشتیبانی و بروزرسانی رایگان
   • ارسال رایگان
   • حداقل سیستم عامل جهت نصب و راه اندازی، Windows 7 SP1 می باشد.

اعتماد به کاوش

وبلاگ کاوش

راهنمای خرید

نسخه های نرم افزار سهام :

بسته نرم افزاری خریداری شده با ارسال رایگان و از طریق پست پیشتاز به تمامی نقاط کشور، به دست شما خواهد رسید.

توضیحات بیشتر

نرم افزار سهام کاوش

نرم افزار سهام از دسته نرم افزارهای مدیریت کاوش، نرم افزاری است که با توجه به نیازمندی ها و دغدغه های مدیریت شرکت های سهامی، سرمایه گذاری و تعاونی طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار شما امور مدیریتی خود را با سرعت و دقتی بالا انجام خواهید داد و این دقت عمل باعث اعتماد سهامداران بیشتری به شرکت شما خواهد شد. نکته نرم افزارهای شرکت کاوش آن است که شما بدون نیاز به دانش خاصی و با استفاده از خدمات پشتیبانی این مجموعه به راحتی می توانید از نرم افزار استفاده کنید.

نرم افزار مدیریت سهام کاوش

گزارشگری مالی صحیح یک ابزار مهم اقتصادی است. قرار دادن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺷﻔﺎف ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد اﺑﻬﺎم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺷﻮد بیانگر کیفیت گزارشگری مالی یک شرکت است. بر طبق تحقیقات ﺑﯿﻦ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن دﺳﺘﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽدار وﺟﻮد دارد. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را آنجا ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮﯾﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﺮوی می کنند اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟﯽ را رﻋﺎﯾﺖ نمی کنند اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ می‌کنند ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران را به کل از ﺑﯿﻦ برده و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﻮد آوری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎﻫﺶ می یابد. به همین منظور می توان از نرم افزار سهام کاوش که به صورت تخصصی برای امور سهام طراحی و تولید شده است بهره جست.

نرم افزار مدیریت سهام | نرم افزار حسابداری کاوش

استفاده از نرم افزار سهام از سوی شرکت های فعال در حوزه سهام و حتی شرکت های تعاونی، ارتباط آنها را با سهامداران تسهیل کرده که امکان بروز خطا و ثبت اطلاعات ناقص در اطلاع رسانی را از بین می برد. از سوی دیگر سهامداران در لحظه متوجه میزان سود و ضرر سهام خود می شوند، که امکان واکنش سریع برای آنها فراهم می شود. اقداماتی مانند نگهداری و نقل و انتقال سهام، محاسبه سود و زیان هر سهم و دغدغه هایی از این قبیل، نیاز به استفاده از نرم افزار سهام کاوش (تولیدکننده انواع نرم افزارهای حسابداری) را ضروری می کند تا تصمیم گیری مدیران را آسان تر کند.

امکانات نرم افزار سهام

امکانات نرم افزار سهام کاوش

نرم افزار مدیریت سهام به شما این امکان را می دهد تا برای شرکت خود دوره مالی تعیین کنید و علاوه بر آن می توانید از طریق نرم افزار برای هر سهامدار حساب کاربری مجزا اختصاص دهید و سطوح دسترسی وی را تعیین نمایید. همچنین با استفاده از این نرم افزار می توانید میزان سود متعلق به هر سهام دار را به صورت دوره ای از طریق SMS به وی اعلام کنید.

استفاده از نرم افزار مدیریت سهام این امکان را به شما می دهد که نقل و انتقالات مربوط به سهام را ثبت کنید. در همین راستا می توانید در سیستم، بهای ریالی هر سهم را تعریف کنید و همچنین می توانید در هر زمان و مکان به صورت دوره ای میزان سود و زیان سهام ها را مشاهده کنید و بر اساس آن برای آینده سهام خود تصمیم گیری کنید.

امکان محاسبه سود

با استفاده از نرم افزار سهام می توانید سود سالانه سهام خود را محاسبه کنید. برای این محاسبه نیاز به صرف کردن وقت و انرژی جداگانه ای ندارید چرا که نرم افزار سهام به صورت خود کار سود حاصل از سهام های شما را محاسبه می کند.

امکان محاسبه سود با نرم افزار سهام کاوش

تهیه گزارش از سهام داران

نرم افزار سهام این امکان را به شما می دهد تا از سهامداران گزارش تهیه کنید. با این گزارش می توانید به راحتی از تعداد سهامداران، مبلغ سهام هر یک، تعداد سهم هایی که واگزار شده است و ... گزارش تهیه کنید. تهیه این گزارشات شما را در تصمیم گیری راجع به یک سهام و یا سهامدار یاری خواهد کرد.

اطلاع رسانی به سهام داران

با نرم افزار سهام می توانید میزان سودی که به هر سهام دار تعلق گرفته است را از طریق پیام کوتاه به آن ها اطلاع دهید. با این امکان می توانید گزارشی مقایسه ای از وضعیت سهام داران به آن ها ارائه کنید. البته گزارش مقایسه ای تنها گزارش قابل ارسال برای سهامداران نیست، علاوه بر ان گزارش می توانید به صورت منظم گزارش دوره ای برای سهامداران ارسال کنید.

ارائه گزارش از سهام ها به سهامداران

با استفاده از نرم افزار سهام می توانید به سهامداران گزارشی از سود سهامشان ارائه دهید. این گزارش نیز می تواند به صورت دوره ای و مقایسه ای باشد. در ضمن می توانید تحلیلی از سود سهام به سهامداران خود ارائه دهید. این گزارشات و تحلیل ها بر اساس قوانین ریاضی و به دور خطای انسانی خواهد بود و سهامدران می توانند با استفاده از آن ها برای سهام خود تصمیم گیری کنند.

گزارش به سهامداران با نرم افزار مدیریت سهام کاوش

سهولت استفاده از نرم افزار سهام

نرم افزار سهام کاوش فردا امتیاز بالایی در UI و یا همان رابط کاربری دارد، کار کردن با آن آسان است و شما می توانید به راحتی با استفاده از آن از پس امور خود برآیید. هنگامی که شما از یک نرم افزار با امتیاز رابط کاربری بالا استفاده می کنید، نیازی نیست که نگران پیچیدگی های نرم افزاری باشید، چرا که قبل از اینکه نرم افزار در اختیار شما قرار بگیرد توسط متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته است. هنگامی که شما با نرم افزار و یا وب سایتی که به این موضوع توجه نکرده اند مواجه شوید، برای رسیدن به مقصدی خاص با پیچیدگی های زیادی مواجه خواهید شد. این موضوع زمان زیادی از کاربر تلف می کند. این در حالی است که هنگام طراحی نرم افزار سهام کاوش فرا به این نکات کاملا توجه شده است.

رابط کاربری ساده نرم افزار حسابداری کاوش

احیای اطلاعات و نرم افزار سهام

اطلاعات کابران بسیار ارزشمند است و در صورتی که حادثه و یا رویداد ناگواری برای شما به وجود آید ممکن است علاوه بر خسارت های مالی به بانک اطلاعاتی شما نیز خسارت های جبران ناپذیری وارد آید. اما با نرم افزار سهام نیاز به نگرانی از بابت بازیابی اطلاعات خود نخواهید داشت چرا که اطلاعات شما به صورت مرتب توسط سیستم کلودینگ قابل بازیابی و احیا است و نیازی به نگرانی از بابت بازگشت کامل اطلاعات نخواهید داشت.

رابط کاربری ساده نرم افزار حسابداری کاوش

رضایت مشتریان از نرم افزار سهام کاوش

جهت مشاهده تصاویر در سایز بزرگتر بر روی آنها کلیک کنید
درج شده در تاریخ: 1395/10/28 و ساعت: 19:05

نظرات

شرکت حمل و نقل تعاونی نفتکش های تدارکاتی پالایشگاه اصفهان
این شرکت رضایتمندی خود را از نرم افزار مدیریت سهام کاوش در مدت نزدیک به سه سال استفاده از نرم افزار اعلام میدارد. گفتنی است این نرم افزار با ویژگیهای پشتیبانی خوب و مناسب مجموعه و سهولت در استفاده از نرم افزار و گزارش گیری های مناسب کاربردی از سهامدران توانسته نقش مهمی در تسریع فعالیتهای اقتصادیمان داشته باشد.
شرکت تعاونی تولیدی خدماتی و توزیعی فدک
به پاس همکاری ارزنده و موثر شرکت کاوش و زحمات بی دریغ و پاسخگویی خستگی ناپذیر همکاران محترمتان در خصوص راه اندازی تسهیل و بروزرسانی نرم افزار های مالی و سهام این شرکت در طی سالیان گذشته ، مراتب قدر دانی خود را اعلام میداریم
شرکت تعاونی کشاورزی دامداران شهرستان چادگان
احتراما بدینوسیله لازم میدانیم مراتب قدر دانی خود را در پاسخ به تعهد کاری و تکریم مشتری از جانب پرسنل و تیم متخصص پشتیبانی آن شرکت اعلام کنیم
شرکت همت ساز اعتماد
این شرکت تعاونی، رضایتمندی خود را از نرم افزار مدیریت سهام کاوش اعلام میدارد. گفتنی است که این نرم افزار به مدت 2 سال مورد استفاده قرار گرفته شده است و توانسته نقش مهمی در تسریع فعالیت های اقتصادی این شرکت داشته باشد.
شرکت تعاونی فرا استانی پیام تک فاوا
این شرکت با گذشت 4 سال استفاده از نرم افزار مدیریت سهام کاوش رضایت خود را از نرم افزار اعلام می نماید
شرکت تعاونی تولیدی توزیعی هاتف
احتراما بدین وسیله این شرکت رضایت خود را از واحد پشتیبانی نرم افزار سهام کاوش اعلام مینماید.
صحت دام یزد
از زحمات شما در خصوص نرم افزار سهام کمال تشکر را داریم و امیدواریم این همکاری تدام داشته و این شرکت بتواند از دانش متخصصین شما همواره بهره مند شود.
شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی سبز پوشان مسلمین
بدینوسیله به دلیل حسن اخلاق و همکاری خالصانه همکاران واحد پشتیبانی از شما کمال تقدیر و تشکر را داریم
نعیم دشتسان
این شرکت نسب به پشتیبانی نرم افزار سهام کاوش رضایتمند است.
خدمات رفاهی حریم
ضمن تقدیر و سپاسگذاری از پرسنل محترم کاوش در خصوص بروز رسانی نرم افزار سهام از همکاری شما سپاس گذاریم
زاگرس
این شرکت رضایت کامل خود را نسیت به پشتیبانی نرم افزار سهام کاوش اعلام میکند.
11 نظر ارسال نظر