سود فروش بازاریاب

جهت محاسبه درصد فروش بیمه نامه توسط بازاریابان، ابتدا باید آن بازاریاب در نرم افزار بیمه کاوش در قسمت حسابها تعریف شود.

پس از تعریف بازاریاب در نرم افزار بیمه کاوش، در قسمت لیست بازاریاب ها، می توانید درصدی که از فروش هر بیمه نامه، به بازاریاب تعلق می گیرد را تعیین نمایید.

پس از تعیین درصد بازاریاب در نرم افزار بیمه کاوش، در پنجره صدور بیمه نامه، می توانید بازاریاب آن را مشخص نمایید. سیستم درصد بازاریاب را محاسبه کرده و به صورت خودکار در حساب وی ثبت می کند. لازم به ذکر است در هنگام صدور بیمه نامه می توانید درصد بازاریاب را تغییر دهید.

درج شده در تاریخ: 1392/02/09 و ساعت: 12:42

نظرات

0 نظر ارسال نظر