تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری

تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش ترازی است برای آزمون توازن مانده های دفتر کل در یک زمان مشخص (در پایان هر ماه) و مبنا تهیه صورت های مالی می باشد. تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش به صورت 2 ستونی و 4 ستونی می باشد که جمع دو ستون بدهکار و بستانکار، جمع 2 ستون گردش عملیات و جمع 2 ستون مانده حسابها در آن باید با هم برابر باشد.

جهت تهیه تراز آزمایشی در نرم افزار حسابداری کاوش از قسمت گزارشات حسابداری مالی، گزینه تراز آزمایشی دو و چهار و شش ستونی را انتخاب کنید. در این فرم می توانید در سطوح کل، معین، تفضیلی و براساس بازه ای از سرفصل های حسابداری، بازه ای از شماره و تاریخ اسناد تراز مورد نظر خود را فراهم نموده و در نهایت چاپ کنید. در پایان اگر نیاز به توضیحات بیشتری در این حوزه داشتید می توانید با کارشناسان مجموعه نرم افزاری کاوش در تماس باشید.

درج شده در تاریخ: 1391/12/22 و ساعت: 14:46

نظرات

0 نظر ارسال نظر