بررسی موجودی منفی

تعریف کالا در نرم افزار حسابداری

تعریف کالا در نرم افزار حسابداری کاوش، اولین گام جهت کار با قسمت انبارداری(خرید/ فروش) می باشد چرا که پایه و اساس کلیه امور خرید، فروش و... وابسته به کالاها می باشند. نحوه دسته بندی و چیدمان کالاها برای داشتن گزارشات متنوع، بسیار مهم است.

تعریف کالا در نرم افزار حسابداری کاوش، ساختار درختوار دارد و در سه سطح رسته، گروه و کالا بوده، که رسته در رأس و به ترتیب گروه و کالا زیر مجموعه آن می باشند.

جهت تعریف کالا در نرم افزار حسابداری کاوش ابتدا در صفحه اصلی نرم افزار بر روی گزینه انبارداری(خرید و فروش) کلیک کرده و گزینه لیست کالاها را انتخاب نموده و یا بر روی گزینه انبارداری(خرید و فروش)، دوبار کلیک کرده و از منوی اطلاعات گزینه لیست کالاها را انتخاب کنید و مطابق فیلم آموزشی کالاهای خود را به نرم افزار معرفی نمایید.

درج شده در تاریخ: 1392/01/14 و ساعت: 10:21

نظرات

0 نظر ارسال نظر