تفضیلی شناور در نرم افزار حسابداری

با استفاده از امکان تفضیلی شناور در نرم افزار حسابداری کاوش ، می توانید هر سرفصل حساب را یک بار تعریف کرده و در صورت نیاز در کل سرفصل های دیگر استفاده نمایید.

امکان تعریف تفضیلی شناور در نرم افزار حسابداری کاوش ، به صورت چشمگیری از حجم اطلاعات تکراری کاسته و مانع از تعریف مکرر یک حساب در کدهای مختلف می شود.

کلیه صنوف به ویژه شرکتهای پیمانکاری و پروژه ای می توانند از تفضیلی شناور در نرم افزار حسابداری کاوش ، برای مدیریت آسان امورشان بهره مند شوند.

درج شده در تاریخ: 1392/04/06 و ساعت: 10:09

نظرات

0 نظر ارسال نظر