صدور تلکس در نرم افزار حمل و نقل کاوش

قبل از ویزا، ابتدا در فرم تلکس در نرم افزار حمل و نقل کاوش، کلیه مشخصات مربوط به تلکس را ثبت نمایید.

از جمله اطلاعاتی که می توان در فرم تلکس در نرم افزار حمل و نقل کاوش ثبت نمود بدین ترتیب می باشد: شماره نامه، تاریخ درخواست و اعتبار تلکس، پلاک ماشین، نام راننده، کشور، صادر کننده، مبلغ، تسویه کننده، تاریخ تسویه و ...

برای سهولت در کار و امنیت بیشتر می توانید از کلیه فرمهای مربوط به تلکس اسکن بگیرید و در فرم تلکس در نرم افزار حمل و نقل کاوش بایگانی نمایید. با این کار می توانید از حجم انبوه کاغذبازی ها جلوگیری کنید و در هر لحظه برای مشاهده فرمهای مورد نظر به نرم افزار مراجعه نموده و به سرعت به مدارک مورد نظر دسترسی داشته باشید.

مقالات مرتبط

راهنمای صدور CMR در نرم افزار حمل و نقل بین المللی کاوش

راهنمای ثبت ویزا در نرم افزار حمل و نقل کاوش

آنچه در مورد نماینده در نرم افزار حمل و نقل کاوش باید بدانید!

نحوه تعریف ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش

ثبت مشخصات راننده در نرم افزار حمل و نقل کاوش

درج شده در تاریخ: 1392/03/27 و ساعت: 13:02

نظرات

0 نظر ارسال نظر