تعریف سهامدار در نرم افزار

قبل از هر چیز باید مشخصات سهامداران در فرم مربوط به ثبت نام سهامدار در نرم افزار سهام کاوش ثبت گردند.

در فرم سهامدار در نرم افزار سهام کاوش می توانید مشخصاتی چون: تصویرسهامدار، شماره پرونده، مشخصات فردی و شناسنامه ای، تعداد سهام، ارزش ریالی هر سهم سهامدار و... را تعریف نمایید.

پس از ثبت مشخصات سهامدار در نرم افزار سهام کاوش ، می توانید لیست کاملی از سهامداران را داشته باشید و برای هر کدام اطلاعات مربوط به خرید و فروش سهام را ثبت نمایید.

درج شده در تاریخ: 1392/03/21 و ساعت: 12:50

نظرات

0 نظر ارسال نظر