ثبت اطلاعات شرکا در نرم افزار حسابداری

ثبت اطلاعات شرکا در نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای کاوش به اندازه ای اهمیت دارد که می بایست در ابتدای اجرای پروژه، این مهم انجام شود. همیشه برای اجرای بهتر پروژه ها گروه یا گروههایی تشکیل می شوند که یکی از این گروههای حائز اهمیت، شرکای پروژه می باشند.

پس از ثبت اطلاعات کلی شرکا در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، می توانید قراردادی را که طی آن می خواهید با شرکا همکاری نموده را در سیستم درج نمایید. این قرارداد می تواند شامل تاریخ تحویل و اجرای پروژه و نیز مواردی را که با هریک از شرکا طی نموده اید باشد. نحوه شراکت متفاوت است، در برخی از موارد شرکا در ابتدای شروع پروژه به میزان مشخصی نقدینگی وارد پروژه نموده و یا اینکه در مراحل مختلف به پروژه پول تزریق می کنند و یا به هر شکل دیگر این شراکت می تواند باشد. مهم این است که این تراکنشها برای هریک از شرکا در نرم افزار حسابداری لحاظ شوند تا کوچکترین خدشه ای در محاسبات بوجود نیاید.

در نهایت می توانید با استفاده از گزارش گردش شرکا در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، از عملکرد ریالی هریک از آنها برای هر پروژه و در بازه های زمانی مختلف، مطلع شوید.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

درج شده در تاریخ: 1395/04/04 و ساعت: 19:08

نظرات

0 نظر ارسال نظر