فازبندی پروژه ها در نرم افزار حسابداری پیمانکاری

نرم افزار حسابداری پیمانکاری، ساختمانی، پروژه ای

از آنجاییکه شرکتهایی که به صورت پیمانکاری و پروژه ای فعالیت می کنند علاوه بر نیاز به مدیریت پروژه های خود می بایست بر مراحل هر پروژه نیز نظارت داشته باشند، بر آن شدیم تا با فعال سازی امکان فازبندی پروژه ها در نرم افزار حسابداری پیمانکاری، پروژه ای، ساختمانی کاوش این امکان را برای کاربران خود فراهم آوریم.

با استفاده از امکان فازبندی پروژه ها در نرم افزار حسابداری پیمانکاری، می توانید علاوه بر تعریف پروژه های خود، مراحل پروژه را نیز تعیین کرده و تراکنش های هر مرحله را به تفکیک داشته باشید. به طور مثال هزینه حقوقی که به کارگران و یا پیمانکاران جزء در مرحله ای از پروژه پرداخت می شوند را می توانید به راحتی ثبت نمایید که این مهم در گزارشگیری های بعدی، موثر خواهد بود.

کاربرانی که نرم افزار کاوش را دارند می توانند با بروزرسانی نرم افزار خود، امکان فازبندی پروژه ها در نرم افزار حسابداری پیمانکاری، پروژه ای و ساختمانی را فعال نمایند.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

درج شده در تاریخ: 1395/04/04 و ساعت: 11:35

نظرات

0 نظر ارسال نظر