فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری

هدف اصلی کلیه فروشگاهها در مکانیزه نمودن امورشان، صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری می باشد. فروشگاهها با توجه به ازدیاد کالاها و مشتریان، نیاز به نرم افزاری دارند که در آن بتوانند گردش کالاهای خود را به سهولت و با دقت بالا مدیریت کنند.

با صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش، به راحتی می توانید گزارشاتی چون: گردش و موجودی، سود، میزان خرید و فروش کالاها، سود فاکتور، گردش حساب مشتریان و ... را تهیه نمایید و در نهایت فاکتورهای خود را در مدل های مختلف چاپ کنید.

جهت صدور فاکتور فروش در نرم افزار حسابداری کاوش، پس از تعریف کالاها، وارد انبارداری شده و مطابق فیلم آموزشی عمل کنید.

درج شده در تاریخ: 1392/01/18 و ساعت: 16:01

نظرات

0 نظر ارسال نظر