تعریف ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش

تعریف ماشین در نرم افزار حمل و نقل

پس از ثبت مشخصات راننده، باید کلیه ماشینها، در فرم تعریف ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش ثبت شوند تا به راحتی بتوانید مدیریت کاملی بر روی ماشینها جهت بارگیری داشته باشید.

نوع/ رنگ و مدل ماشین، مشخصات کامل پلاک ایرانی و ترانزیت، نوع مالکیت، مشخصات مالک، تعیین راننده یا راننده های مربوط به ماشین، مشخصات بیمه، شماره سریال بدنه و موتور ماشین، مشخصات کشنده، مشخصات کارت هوشمند و... از جمله اطلاعاتی هستند که می توان هنگام ثبت ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش، تعیین نمود .

پس از ثبت اطلاعات ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش، می توانید لیست کاملی از ماشینهای ثبت شده را به همراه وضعیت آنها از نرم افزار بخواهید.

مقالات مرتبط

راهنمای صدور CMR در نرم افزار حمل و نقل بین المللی کاوش

راهنمای ثبت ویزا در نرم افزار حمل و نقل کاوش

قبل از ثبت ویزا، مشخصات لازم را در فرم تلکس در نرم افزار حمل و نقل کاوش درج نمایید.

آنچه در مورد نماینده در نرم افزار حمل و نقل کاوش باید بدانید!

ثبت مشخصات راننده در نرم افزار حمل و نقل کاوش

درج شده در تاریخ: 1392/02/29 و ساعت: 12:47

نظرات

0 نظر ارسال نظر