نرم افزار حسابداری حمل و نقل کاوش

کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی می توانند جهت مدیریت امور مالی خود از نرم افزار حسابداری حمل و نقل کاوش استفاده نمایند. نرم افزار حسابداری نامبرده شامل بخش های مختلفی چون حسابداری، دریافت و پرداخت می باشد.

در نرم افزار حسابداری حمل و نقل کاوش سرفصل های حسابداری توسط کارشناسان مالی تنظیم شده و به صورت رایگان در اختیار شرکت های حمل و نقل قرار داده می شود. شرکتهای مذکور می توانند مشخصات کلیه رانندگان، صاحبان کالا، همکاران و ... را به تفکیک و با کلیه جزئیات آنها در نرم افزار تعریف نمایند. همچنین یادآوری امور خاصی که می بایست توسط اشخاص و یا شرکتها در تاریخ های موردنظر انجام شوند در نرم افزار قابل تنظیم هستند. به طور مثال می توانید تاریخ اعتبار ویزا راننده را در اطلاعاتش ثبت نموده تا قبل از منقضی شدن، توسط نرم افزار حسابداری مذکور یادآوری گردد.

در نرم افزار حسابداری حمل و نقل کاوش ، می توانید کلیه دریافت و پرداختهای نقدی و چکهای خود را ثبت نمایید. برای چکهای دریافتی و پرداختی می توانید گردشهای مختلفی چون وصول، برگشت، برداشت، ابطال، استرداد، واگذاری و ... را ثبت نموده و در هر زمان از چکهای موردنظر و وضعیت آنها گزارشی مفصل تهیه نمایید. شایان ذکر است قبل از تاریخ سررسید چکها، نرم افزار حسابداری قادر به تهیه لیستی از آنها جهت یادآوری می باشد.

درج شده در تاریخ: 1392/08/27 و ساعت: 13:46

نظرات

0 نظر ارسال نظر