نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش

نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه

نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، با رویکرد ارتقا سطح کاری و محاسباتی شرکتهای کارگزاری بیمه طراحی گردیده است. چرا که با توجه به ترافیک کاری شرکتهای مذکور با تعداد زیادی از شرکتهای بیمه مختلف، مدیریت امور انواع بیمه ها به سختی امکان پذیر است.

به کمک نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، کارگزارن بیمه می توانند تعداد نامحدودی از شرکتهای بیمه ای را که با آنان کار می کنند، تعریف نموده سپس با انتخاب هر کدام از این شرکتها وارد اطلاعات همان شرکت شده و بیمه گذاران، بازاریابان، بیمه نامه های مختلف و... را به تفکیک هر شرکت بیمه تعریف و مدیریت نمایند.

پس از ثبت اطلاعات و تراکنشهای هر شرکت بیمه در نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، دفاتر کارگزاری می توانند از میزان فروش بیمه نامه ها، گردشهای بیمه گذاران و بازاریابان، سود و زیان و... هر شرکت بیمه به صورت مجزا گزارش تهیه نمایند.

امکانات نرم افزار حسابداری بیمه

درج شده در تاریخ: 1393/12/06 و ساعت: 14:22

نظرات

0 نظر ارسال نظر