نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش

 

نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، با رویکرد ارتقا سطح کاری و محاسباتی شرکت های کارگزاری بیمه طراحی گردیده است. چرا که با توجه به ترافیک کاری شرکت های مذکور با تعداد زیادی از شرکت های بیمه مختلف، مدیریت امور انواع بیمه ها به سختی امکان پذیر است.

به کمک نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، کارگزارن بیمه می توانند تعداد نامحدودی از شرکت های بیمه ای را که با آنان کار می کنند، تعریف نموده سپس با انتخاب هر کدام از این شرکتها وارد اطلاعات همان شرکت شده و بیمه گذاران، بازاریابان، بیمه نامه های مختلف و... را به تفکیک هر شرکت بیمه تعریف و مدیریت نمایند.

پس از ثبت اطلاعات و تراکنش های هر شرکت بیمه در نرم افزار حسابداری کارگزاری بیمه کاوش، دفاتر کارگزاری می توانند از میزان فروش بیمه نامه ها، گردش های بیمه گذاران و بازاریابان، سود و زیان و... هر شرکت بیمه به صورت مجزا گزارش تهیه نمایند.

امکانات نرم افزار حسابداری بیمه

درج شده در تاریخ: 1393/12/06 و ساعت: 19:16

نظرات

0 نظر ارسال نظر