نرم افزار سهام شرکت تعاونی

یکی از امور مهم مربوط به شرکتهای تعاونی، بحث سهام و سهامداران می باشد. با استفاده از نرم افزار سهام شرکت تعاونی کاوش ، می توانید کلیه این عملیات را به راحتی هرچه تمام، مدیریت نمایید. در این نرم افزار می توانید مشخصات سهامداران از جمله:شماره پرونده، نام، نام خانوادگی، نام پدر، محل صدور، آدرس، تلفن، محل خدمت، تصویر و... را ثبت کنید.

پس از ثبت اطلاعات سهامداران در نرم افزار سهام شرکت تعاونی کاوش ، باید اطلاعات مربوط به سهام از جمله: تاریخ، ارزش ریالی هر سهم، توضیحات و... را مشخص کنید. با ثبت اطلاعات اولیه می توانید به پرونده هریک از سهامداران مراجعه کرده و مشخص نمایید هر سهامدار در ابتدای دوره دارای چه تعداد سهم و به چه ارزش ریالی می باشد. چراکه سهام اولیه سهامداران، در محاسبه سود آنها تاثیر گذار است.

پس از تعریف سهامداران و ثبت سهام اولیه آنها در نرم افزار سهام شرکت تعاونی کاوش ، می توانید عملیاتی چون افزایش و کاهش سهام را برای سهامداران به راحتی ثبت نمایید. در نهایت این نرم افزار با توجه به اطلاعات وارد شده، می تواند گزارشاتی مثل سود سهام هر سهامدار در بازه زمانی مختلف، تراکنشهایی مثل افزایش، کاهش و... سهامداران را برای شما تهیه نماید.

امکانات نرم افزار سهام

درج شده در تاریخ: 1392/04/31 و ساعت: 14:06

نظرات

0 نظر ارسال نظر