گردش سهامداران

نرم افزار مدیریت سهام

با استفاده از نرم افزار مدیریت سهام ، می توانید ابتدا مشخصات کامل سهامداران خود را تعریف کنید.

پس از ثبت مشخصات سهامداران، در نرم افزار مدیریت سهام کاوش ، می بایست اطلاعات مربوط به سهام را مانند ارزش ریالی واحد آن و... تعیین کنید.

بعد از ثبت سهامداران و اطلاعات سهام، وارد بعد اجرایی نرم افزار مدیریت سهام کاوش شده و می توانید گردش، نقل و انتقال، خرید و فروش و ... مربوط به سهام ها را ثبت کنید.

درج شده در تاریخ: 1392/03/28 و ساعت: 13:02

نظرات

0 نظر ارسال نظر