نمودار در نرم افزار حسابداری

پس از ثبت اطلاعات هر پروژه به تفکیک، از جمله گزارشاتی که به خصوص برای مدیران و حسابداران، کاربردی است و به واسطه آن می توانند برای پروژه های بعدی خود برنامه ریزی جامعی داشته باشند، استفاده از گزارش نمودار در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش می باشد. با کمک امکان گزارش نمودار در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، می توانید از کلیه گردشهای هر پروژه مانند هزینه ها، بدهکاران، بستانکاران، درآمدها، گردشهای بانکی، تنخواه گردانها، شرکا، خرید، فروش و... در این نرم افزار حسابداری نمودارهای متعددی را تهیه نمایید.

شایان ذکر است، امکان گزارش نمودار در نرم افزار حسابداری کاوش، تنها برای یک پروژه نبوده بلکه شما می توانید بابت همه پروژه های خود نیز از کلیه تراکنشهای آنها نمودار تهیه نمایید. مزیت دیگری که این امکان دارد این است که می توانید این نمودارها را چاپ و پروژه به پروژه با هم مقایسه نموده که این امر، دیدگاه جدیدی را برای پروژه های آینده شما فراهم می نماید.

ادامه مطالب در دفترچه راهنما می باشد...

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

درج شده در تاریخ: 1395/04/04 و ساعت: 20:01

نظرات

0 نظر ارسال نظر