مدیریت پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

کلیه شرکتهای پیمانکاری، ساختمانی، پروژه ای و افرادی که به طور شخصی کار می کنند می توانند تک تک پروژه های خود را در قسمت مشخصات پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش به راحتی تعریف نمایند.

پس از تعریف هر پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، می توانید کلیه کارگران، کارمندان، پیمانکاران، کارفرمایان و سایر حسابها را برای هر پروژه به تفکیک، تعریف نمایید. شایان ذکر است با استفاده از امکان تفکیک پروژه ها، می توانید کلیه گردشهای مربوط به هر پروژه اعم ازهزینه ها، درآمدها و... را به صورت کاملا مجزا داشته باشید و در هر لحظه از میزان سود و زیان هر پروژه در تاریخهای مختلف مطلع شوید. چنین گزارشاتی باعث می شوند تا بتوانید برنامه مدونی برای هر کدام از پروژه ها و آینده شغلی خود در نظر بگیرید.

امکان مدیریت هر پروژه در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش، علاوه بر ایجاد مدیریت مالی بهتر، می تواند زمینه ثبت امور مربوط به خرید و مصرف مصالح را در هر پروژه برای شما فراهم نماید و نیز می توانید برای هر پروژه چکها و وجوه نقدی دریافتی و پرداختی خود را به سادگی هرچه تمام ثبت نمایید.

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

مقالات مرتبط

آیا می دانید نرم افزار حسابداری ساختمانی کاوش، چه ویژگی هایی دارد؟

آیا می دانید میزان خرید و گردش مصالح در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش قابل ثبت می باشند؟

کلیه پروژه های خود را با نرم افزار حسابداری پروژه ای کاوش مدیریت کنید!

درج شده در تاریخ: 1395/04/04 و ساعت: 14:12

نظرات

0 نظر ارسال نظر