ثبت چک دریافتی

چک دریافتی در نرم افزار حسابداری

زمانیکه چک، مشتری دریافت می شود ابتدا باید آن چک دریافتی در نرم افزار حسابداری کاوش، ثبت گردد.

شماره چک، نام بانک، پرداخت کننده، تاریخ سررسید چک، مبلغ و ... از جمله مشخصاتی هستند که باید برای چک دریافتی در نرم افزار حسابداری کاوش ثبت شوند.

جهت مشاهده نحوه ثبت چک دریافتی در نرم افزار حسابداری کاوش، فیلم آموزشی نرم افزار را مشاهده نمایید.

درج شده در تاریخ: 1392/02/07 و ساعت: 18:16

نظرات

0 نظر ارسال نظر