تعریف چک در نرم افزار حسابداری

چک در نرم افزار حسابداری

تعریف دسته چک در نرم افزار حسابداری کاوش، اولین گام برای کار با قسمت دریافت و پرداخت نرم افزار می باشد. در هنگام تعریف چکها، ابتدا باید بانک مربوط به دسته چک با مشخصات کامل آن مانند نام بانک، شعبه، شماره حساب، مشخصات صاحب حساب و ... تعریف شود.

پس از ثبت اطلاعات بانک، باید مشخصات خود دسته چک در نرم افزار حسابداری کاوش تعریف گردد. این کار باعث می شود که درهنگام ثبت چک پرداختی با وارد کردن شماره چک، کلیه مشخصات چک با توجه به تعاریفی که از قبل انجام شده، ظاهر شود و از ورود اطلاعات مجدد برای تک تک چکها جلوگیری شود و نهایتا در هنگام نیاز می توانید لیستی از شماره چکهای پرداخت شده و پرداخت نشده را به تفکیک داشته باشید.

جهت ثبت چک در نرم افزار حسابداری کاوش، در قسمت دریافت و پرداخت مطابق فیلم آموزشی عمل کنید.

درج شده در تاریخ: 1392/01/27 و ساعت: 11:41

نظرات

0 نظر ارسال نظر