هشدار و یادآوری در نرم افزار حسابداری

یادآوری در نرم افزار حسابداری

یکی از مشکلات مدیریتی در کسب و کار، نداشتن آمار و اطلاعات بروز و به موقع برای کلیه امور می باشد. چراکه با داشتن اطلاعات کافی فرصت برای اقدامات لازم و به موقع به وجود می آید. با استفاده از امکان ثبت هشدارها و وقایع مهم کاری در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، می توانید گامی بزرگ در حل این مشکلات بردارید.

در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، می توانید قرارها، هشدارها، یادداشت ها و ... را برای هر کدام از حسابها تعیین کنید. در این فرم می توانید مشخص کنید نرم افزار در چه تاریخی چه هشداری را به شما یادآوری نماید.

تاریخ هشدارها در فرم یادآوری در نرم افزار حسابداری کاوش ، بر اساس روزانه، هفته ای، ماهانه و سالانه قابل تنظیم می باشد چراکه برخی از وقایع می بایست به صورت بازه ای به مدیران یادآوری شوند.

درج شده در تاریخ: 1395/03/28 و ساعت: 12:50

نظرات

0 نظر ارسال نظر