تایید 64 گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور در خراسان جنوبی

تایید 64 گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور در خراسان جنوبی

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در بیرجند گفت: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در 7 ماهه اول سال 95 تعداد 64 تائیدیه گواهی ایمنی و عملکرد نرم افزار حسابداری آسانسور با هدف ایجاد ایمنی و ارتقای کیفیت آسانسورها در استان صادر کرده است. وی در ادامه به موضوع اجباری بودن مقررات استاندارد برای کلیهنرم افزار حسابداری آسانسورهای نصب شده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری است و این موضوع به کلیه شهرداری های استان جهت رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

نرم افزار حسابداری آسانسور کاوش

محمدرضا مروی همچنین بیان کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی به صورت میانگین هر 3 ماه اطلاعیه های آزمون دوره ای آسانسور جهت آگاهی هم استانی ها در روزنامه های محلی استان منتشر می شود. وی در آخر به موضوع انجام بازرسی های افزار حسابداری آسانسور که فقط به وسیله شرکت های بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد اشاره کرد و تصریح کرد: در این خصوص تعداد 3 شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای نصب شده در سطح استان فعالیت می کنند.

نظرات

0 نظر ارسال نظر