تایید 64 گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور در خراسان جنوبی

تایید 64 گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور در خراسان جنوبی

مدیر کل استاندارد خراسان جنوبی در بیرجند گفت: اداره کل استاندارد خراسان جنوبی در 7 ماهه اول سال 95 تعداد 64 تائیدیه گواهی ایمنی و عملکرد آسانسور با هدف ایجاد ایمنی و ارتقای کیفیت آسانسورها در استان صادر کرده است.

وی در ادامه به موضوع اجباری بودن مقررات استاندارد برای کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد کلیه آسانسورهای نصب شده در کشور مشمول مقررات استانداردهای اجباری است و این موضوع به کلیه شهرداریهای استان جهت رعایت موضوع در صدور پروانه پایان کار ابلاغ شده است.

محمدرضا مروی همچنین بیان کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی به صورت میانگین هر 3 ماه اطلاعیه های آزمون دوره ای آسانسور جهت آگاهی هم استانی ها در روزنامه های محلی استان منتشر می شود.

وی در آخر به موضوع انجام بازرسی های آسانسور که فقط به وسیله شرکتهای بازرسی کننده مورد تایید سازمان ملی استاندارد صورت می گیرد اشاره کرد و تصریح کرد: در این خصوص تعداد 3 شرکت بازرسی در زمینه بازرسی عملکرد آسانسورهای نصب شده در سطح استان فعالیت می کنند.

نظرات

0 نظر ارسال نظر