طرح ویژه بیمه پارسیان (عیدتاعید)

طرح ویژه بیمه پارسیان (عیدتاعید)

بیمه پارسیان طرح ویژه ای از تاریخ 20 لغایت 31 شهریور ماه سال جاری به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیرخم تحت عنوان " طرح ویژه عیدتاعید" به منظور تمجید از بیمه گزاران محترم بیمه های عمر انفرادی برگزار می کند.

این طرح به این صورت است مشتریانی که اقدام به خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گزاری نمایند می توانند در طی مدت طرح از مزایای "طبقه زرین باشگاه مشتریان" برخوردار گردند.

لازم به ذکر است دارندگان بیمه نامه عمر و سرمایه گزاری که حق بیمه های خود را تا آخرین تاریخ سررسید پرداخت نموده اند می توانند همانند طرح قبلی از مزایای "طبقه زرین باشگاه مشتریان" استفاده کنند.

از مزایای این طرح می توان به اعطای امتیاز تشویقی به دارندگان بیمه نامه عمر و سرمایه گزاری، بهره مندی از تخفیف های در نظر گرفته شده برای گروه زرین باشگاه مشتریان و امکان خرید بیمه نامه بدنه، شخص ثالث، آتشسوزی، مسئولیت، حوادث انفرادی، درمان مسافرتی و درمان خانواده اشاره کرد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر