صدور بیمه نامه های خودروهای صفر تولید شده سایپا توسط بیمه ایران

صدور بیمه نامه های خودروهای صفر تولید شده سایپا توسط بیمه ایران

با تبادل توافقنامه ای بین سایپا وبیمه ایران از اول شهریورماه به مدت یکسال صدور بیمه نامه های خودروهای صفر تولید شده سایپا به بیمه ایران واگذار شده است. طبق این توافقنامه که رییس هیات مدیره و مدیرعاملان بیمه ایران و شرکت خدمات بیمه ای رایان آن را مبادله کردند، صدور بیمه نامه شخص ثالث، حوادث راننده و سایر خدمات بیمه ای مرتبط با آن برای همه خودروهای صفر تولید شده گروه خودروسازی سایپا به بیمه ایران واگذار شده است.

مدیر عامل بیمه ایران هنگام تبادل این قرارداد با اشاره به قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث مصوب 1395 بیان کرد: براساس درخواست گروه خودروسازی سایپا به عنوان متصرف قانونی و ارائه دهنده خدمات خودرویی، نسبت به صدور بیمه نامه برای خودروهای صفر تولید شده اقدام می شود.

پورکیانی گفت: گروه خودروسازی سایپا برای ارائه خدمات بهینه و ایجاد اطمینان برای خریداران خودروهای صفر تولید شده خود در رابطه با بیمه نامه شخص ثالث با بیمه ایران وارد مذاکره شد و عقد قرارداد کرد. همچنین افزود: بیمه ایران در رقابت با سایر شرکت های بیمه ای موفق شد. با توجه به مزیت های فراوان از جمله دسترسی بیمه گذاران به شبکه وسیع شعب و نمایندگی ها در سراسر کشور این پرتفوی را جذب کرد.

مدرعامل بیمه ایران درباره روند صدور بیمه نامه ها توضیح داد: برمبنای این قرارداد صدور بیمه نامه برای شخص ثالث به صورت روزانه و طی فهرست فروش خودرویی که به بیمه ایران اعلام می شود همان روز بیمه نامه صادر می شود.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران درباره پرداخت خسارت به ذینفعان حقیقی و حقوقی این توافقنامه نیز اعلام کرد: بیمه ایران در سراسر کشور شعب پرداخت خسارت دارد و به محض اعلام خسارت طبق قانون شخص ثالث و آئین نامه های مربوط، خسارت به زیان دیدگان پرداخت می شود.

لازم به ذکر است این قرارداد تابع قوانین و مقررات بیمه نامه شخص ثالث و سایر قوانین و مقررات عمومی جاری کشور می باشد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر