طرح جدید سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی

طرح جدید سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی

سعید حسینی به دنبال این خبر اعلام کرد: متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که مشاغل آن ها منطبق با جدول مشاغل در بخش ساختمانی و دارای کارت مهارت فنی معتبر هستند و اصالت کارتشان تایید شده می توانند برای تعیین وضعیت بیمه ای خود به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی بیان کرد: برخی محدودیت ها در زمینه بیمه کارگران ساختمانی حذف شده اند همچنین افزود: سازمان تامین اجتماعی در راستای ایجاد تسهیلات برای کارگران ساختمانی، محدودیت استان و شهر صادر کننده کارت مهارت فنی را برداشته است و کارگران ساختمانی در صورت دارا بودن شرایط اعلام شده و بدون محدودیت شهر یا استان به شعب تامین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه کنند و درخواست بیمه شدن کنند و طبق سهمیه نسبت به بیمه شدن آن ها اقدام شود.

حسینی افزود: از آنجا که مراحل صدور کارت مهارت فنی توسط مبادی ذیربط پس از انقضا دوره کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی با تاخیر انجام می شود، لذا به منظور تداوم رابطه بیمه پردازی با ارائه شماره شناسایی گواهینامه مهارت توسط کارگران ساختمانی و تایید آن، پذیرش آنان بلامانع است.

وی ادامه داد: اگر بیمه شدگان کارگران ساختمانی برای پرداخت حق بیمه خود در برخی ماه ها اقدام نکرده باشند با در نظر گرفتن دوره اعتبار کارت مهارت فنی پس از تحقیق و تایید اشتغال به کار برای آنان گردش حساب صادر و حق بیمه آن ماه ها دریافت می شود.

نظرات

0 نظر ارسال نظر