گسترش فعالیت صندوق تأمین خسارت بدنی

گسترش فعالیت صندوق تأمین خسارت بدنی

رئیس کل بیمه مرکزی به گسترش فعالیت صندوق تأمین خسارت بدنی اشاره کرد و گفت: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در شش ماهه اول سال 95 به 6 هزار و 732 نفر که خسارت دیده اند و به عللی موفق به دریافت خسارت از بیمه شخص ثالث نشده اند مبلغ 280 میلیارد تومان پرداخت کرده است و در این بازه ۵۰۰ نفر زندانی ناشی از دیه با پرداخت خسارت توسط صندوق آزاد شده‌اند. وی همچنین به رشد 31 درصدی این رقم نسبت به 6 ماهه اول سال گذشته گفت: نرم افزار حسابداری صندوق برای خدمت‌ رسانی بهتر در ۱۰ منطقه کشور در مراکز استان‌ها سرپرستی دایر کرده و ۱۰ منطقه دیگر را نیز در برنامه کار خود قرار داده است.

نرم افزار حسابداری بیمه کاوش

لازم به ذکر است که این صندوق، نهادی مستقل است که هدف تاسیس آن حمایت از زیان دیدگانی است که به نحوی امکان جبران خسارات از طریق بیمه را نداشته و زیان  وارد بر آنها بلاجبران می ماند. در ایران این صندوق پس از بیمه اجباری شخص ثالت، مهمترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در خصوص حوادث رانندگی به شمار می رود. به‌ موجب ماده‌ی ۲۱ قانون نرم افزار حسابداری بیمه‌ اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله‌ی نقلیه‌ی مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه‌ی فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به‌طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.

این مطلب توسط دپارتمان بیمه مجموعه نرم افزارهای حسابداری کاوش تهیه شده است، در پایان امیدواریم مفید واقع شده باشد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر