بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در ایران

بازگشایی دفتر تجاری استرالیا در ایران

وزیر تجارت استرالیا به همراه یک هیئت تجاری در هفته جاری به ایران سفر خواهند کرد و در خصوص بازسازی روابط تجاری دو کشور با مقامات ایرانی دیدار و گفت و گو خواهند کرد.

استیو کیوبو "وزیر تجارت استرالیا" اظهار داشت: ایران فرصت های اقتصادی قابل توجهی را به استرالیا پیشنهاد داده است. وی ادامه داد: در صورتی که ایران پس از تحریم ها در حال ورود به تعامل مجدد با جهان است، فرصت های تجاری قابل توجهی در ایران وجود دارد.

همچنین افزود: این فرصت ها در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنایع غذایی تا آموزش و مدیریت وجود دارد. نیازی به بیان این مسئله نیست که استرالیا سابقه خوبی در ارتباط با بهره برداری از منابع و انرژی ها دارد، چیزی که در ایران فراوان است.

لازم به ذکر است ما شاهد کاهش تحریم ها هستیم و به همین دلیل است که استرالیا و دیگر کشورها به دنبال بازار ایران هستند، کشوری که با حدود 80 میلیون نفر جمعیت که منبع احتمالی خوبی برای رشد اقتصادی آینده است.

نظرات

0 نظر ارسال نظر