نحوه تعدیلات سود و زیان سنواتی در نرم افزار حسابداری

نحوه تعدیلات سود و زیان سنواتی در نرم افزار حسابداری

در حسابداری گاهی با هزینه‌ها و درآمدهایی روبرو می‌شوید که مربوط به دوره مالی فعلی نیستند اما در زمان حاضر مجبور به ثبت آن‌ها هستید. این هزینه‌ها و درآمدها که از دوره‌های مالی قبلی به جا مانده‌اند گاهی در اثر اشتباهات حسابداری و گاهی به دلیل تغییر در قوانین به وجود می آیند. همچنین ممکن است هزینه‌هایی در دوره‌های مالی گذشته محقق شده اما از وضعیت آن‌ها بی خبر بوده ایم و اکنون پس از شناسایی این هزینه‌ها باید اقدام به پرداخت و ثبت آن ها نماییم. هزینه‌ها و درآمدهای یاد شده می بایست تحت عنوان تعدیلات سنواتی در نرم افزار حسابداری ثبت گردد.

تعدیلات سود و زیان سنواتی
یک مثال از تعدیلات سود و زیان سنواتی

در نظر بگیرید بعد از بستن دوره مالی و اتمام ثبت های نرم افزار حسابداری سال گذشته، یک متمم جدید برای قوانین بیمه اعلام می شود که نیاز دارید مبلغی را تحت عنوان هزینه ای که مربوط به دوره مالی قبل بوده پرداخت نمایید. از طرفی پرداخت این هزینه الزامی است و از طرف دیگر محلی برای ثبت هزینه یاد شده در دفاتر حسابداری دوره فعلی ندارید. این هزینه می بایست تحت عنوان تعدیلات سنواتی ثبت گردد.

بنا بر این تعدیلات سنواتی شامل سندهایی می شود که جهت اصلاح سود و زیان انباشته به ثبت می رسانیم.

نحوه ثبت تعدیلات سنواتی در نرم افزار حسابداری

همان‌طور که گفته شد هزینه هایی که در قالب تعدیلات سنواتی ثبت می شوند مربوط به دوره های مالی گذشته می باشند. بنابراین با توجه به بسته شدن حساب های دوره های مالی گذشته و بستن و انتقال حساب ها در نرم افزار حسابداری ، نمی توان سند جدیدی به دوره های مالی پیشین اضافه کرد. پس می بایست تعدیلات سنواتی در دوره مالی جاری به این شکل ثبت گردد:

فرض کنید مبلغی را به عنوان مالیات دوره های پیشین پرداخت کرده ایم:

بدهکار بستانکار
مالیات پرداختی سود و زیان انباشته

بنابراین در هنگام ثبت هزینه های سنوات مالی گذشته در نرم افزار حسابداری، می بایست این هزینه ها را به حساب سود و زیان انباشته منظور نماییم. همچنین به اسناد یاد شده تعدیلات سود و زیان سنواتی می گوییم. در پایان امیدواریم این مطلب که توسط مجموعه نرم افزاری کاوش تهیه شده است، مفید واقع گردد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر