فاکتور های صوری چگونه کشف می شوند؟

فاکتور های صوری چگونه کشف می شوند؟

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:

1- صحت عدم صوری یا کاغذی بودن ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت

2- بررسی اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

3- اعتبار سنجی گواهی ارزش افزوده.

4- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

5- بررسی مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و

6- مشاهده مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی

نظرات

0 نظر ارسال نظر
جشنواره وحدت | کاوش فردا