فاکتور های صوری چگونه کشف می شوند؟

فاکتور های صوری چگونه کشف می شوند؟

در این مطلب به چگونگی کشف فاکتورهای صوری می پردازیم که توسط کارشناسان حسابداری مجموعه نرم افزارهای حسابداری کاوش تهیه شده است؛

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی:

1- صحت عدم صوری یا کاغذی بودن ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت

2- بررسی اینکه فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور ننموده و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده است

3- اعتبار سنجی گواهی ارزش افزوده.

4- کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور

5- بررسی مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و

6- مشاهده مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی

نظرات

0 نظر ارسال نظر