ضرورت شناسنامه فنی در پیش فروش ساختمان

ضرورت شناسنامه فنی در پیش فروش ساختمان

مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی گفت: طرح ارائه شناسنامه فنی ساختمان تصویب و ابلاغ شده است.

وی همچنین درباره تفاوت این شناسنامه که شناسنامه فنی ساختمان نام دارد و شناسنامه فنی ملکی توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه داد:
" شناسنامه فنی ملکی اصولا برای همه ساختمان ها باید صادر شود اعم از اینکه ساختمان پیش فروش شود یا خیر. اما شناسنامه فنی ساختمان فقط برای ساختمان هاییاست که قصد پیش فروش دارند و اگر کسی پیش فروش نکند نیاز به شناسنامه فنی ساختمان نیست. در زمان پیش فروش ساختمان، خریدار باید از مصالح ساختمانی که در ساختمان استفاده شده مطلع شود که در پیش فروش، فروشنده چه چیزی را تعهد می کند که در آینده اگر تخلفی درباره مثلا مصالح ساختمانی صورت گیرد می توان شکایت کرد. الزامات قانونی در شناسنامه فنی باید رعایت شود و پیش فروشنده متعهد است براساس شناسنامه و قرارداد تعهدات را انجام دهد و اگر انجام نداد خسارت پرداخت شود. "

حال قانون می گوید براساس ماده 18آیین نامه پیش فروش ساختمان، اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و اگر فردی بدون اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی که براساس آیین نامه مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش تعیین شده اقدام به پیش فروش ملک یا املاک خود کند به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی 2تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شود.

نظرات

0 نظر ارسال نظر