مرگ 1500 کارگر در هر سال

مرگ 1500 کارگر در هر سال

معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه از حذف افراد فاقد صلاحیت در فرآیند ساخت و ساز خبر داد و بیان کرد: آمار حوادث ناشی از کار در ایران نشان می‌دهد سالانه 1500 نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار و پیمانکاری ساختمان از دست می دهند که درصدی از این حادثه ها در فرآیندهای تولید ساختمان است. این آمار قابل قبول نیست و باید تلاش های مضاعفی صورت بگیرد تا این آمار کاهش پیدا کند. همچنین وی با بیان این که یکی از مسائلی که در زمینه باید مدنظر قرار بگیرد عدم بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در فرآیند ساختمانی است، افزود: مطابق قانون نظام مهندسی ساختمان که تنها افراد با صلاحیت حق دخالت در ساخت و ساز و پیمانکاری ساختمان را دارند، باید این نکته را مدنظر قرار دهیم که واقعاً تولید ساختمان به پیچیدگی هر مقوله تخصصی دیگر است که سایر صنوف انجام می دهند.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری ساختمان کاوش

همچنین معاون امور ساختمان و مسکن وزیر راه تاکید کرد: مجموعه وزارت راه و جامعه مهندسی انتظار دارد در مورد ساخت و ساز نیز مانند سایر تخصص ها، همچون طبابت، تعمیرات و سایر تخصص ها، متخصصان واقعی به این امر وارد شوند. در واقع باید افراد متخصص که در زمینه پیمانکاری ساختمان تجربه دارند و صلاحیت آنها رسماً تأیید شده به ساخت و ساز بپردازند. متأسفانه در صنعت ساختمان، همچنان شاهد شرکت افراد فاقد صلاحیت نرم افزار حسابداری هستیم، در حالی که جامعه مهندسی آمادگی برای ایفای نقش خود دارد و شهرداری ها از توجه به قانون و جلوگیری از حضور افراد فاقد صلاحیت، خودداری می کنند. به گفته این مقام مسئول، کسانی هنوز مبادرت به ساخت می کنند که فاقد هر نوع صلاحیتی در این زمینه هستند و مهندسان در بسیاری از موارد کنار گذاشته می شوند. این مطلب توسط گروه پیمانکاری مجموعه نرم افزارهای حسابداری کاوش نگارش شده است، امیداوریم مفید واقع شده باشد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر