بالا بردن میزان صدور پروانه های تجمیعی در بافت فرسوده پایتخت

بالا بردن میزان صدور پروانه های تجمیعی در بافت فرسوده پایتخت

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: پس از بررسی میدانی و اولیه اجرای بسته های تشویقی جدید، صدور پروانه برای اخذ پروانه تجمیعی در مناطق 22 گانه پایتخت افزایش یافت و ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش تمایل مالکان به تجمیع پلاک ها در نوسازی خانه های فرسوده هستیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: پس از بررسی میدانی و اولیه اجرای بسته های تشویقی جدید، صدور پروانه برای اخذ پروانه تجمیعی در مناطق 22 گانه پایتخت افزایش یافت و ادامه داد: در حال حاضر شاهد افزایش تمایل مالکان به تجمیع پلاک ها در نوسازی خانه های فرسوده هستیم.

وی ادامه داد: در همین راستا نوع مشارکت در ساخت و سازها در بافت فرسوده به نفع مالکان تغییر کرده است و هزینه ساخت کاهش یافته است، که در نتیجه این تغییر ما شاهد تمایل مالکان برای نوسازی بافت به صورت «تجمیعی» نسبت به سال های گذشته بوده ایم.

فتح اللهی گفت: براساس مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری هم اکنون بیش از 200 هزار پلاک مسکونی فرسوده در پایتخت داریم وی تصریح کرد: در بسته های تشویقی جدید بر عادلانه شدن مشوق ها و ارتقای کیفیت زندگی تاکید شده است.

وی بیان کرد: طی یک دهه گذشته، 80 هکتار از سطح معابر موجود در بافت های فرسوده آزادسازی شده است و با نوسازی کامل بافت های فرسوده پایتخت شاهد صرفه جویی چندین میلیارد تومانی در بازگشایی معابر شهری خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در پایان گفت: لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت های موجود در دفاتر خدمات نوسازی در مناطق، این دفاتر به مشکلات نوسازی پلاک های فرسوده آگاهی کامل داشته و به صورت رایگان به شهروندان خدمات رسانی می کنند.

نظرات

0 نظر ارسال نظر