اجرای 9 پروژه عمرانی در حاشیه شهر مشهد

اجرای 9 پروژه عمرانی در حاشیه شهر مشهد

عملیات اجرایی ۹ پروژه عمرانی در حاشیه شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور استاندار خراسان رضوی آغاز شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ علیرضا رشیدیان روز جمعه 30 مرداد ماه در مراسم عملیات اجرایی 9 پروژه عمرانی و پیمانکاری ساختمان در حاشیه شهر مشهد؛ بیان کرد: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 105 میلیارد ریال هزینه شده است. استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی حاشیه شهر افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت حاشیه شهر مشهد بسیار هزینه کرده و در سال گذشته 6 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و پیمانکاری ساختمان در حاشیه شهر به بهره برداری رسانده است. همچنین اظهار کرد: دولت یک هزار و 400 میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه های سلامت، بیش از 870 میلیارد ریال در حوزه مخابرات و مبلغ بسیار برای حوزه گاز و خدمات آموزشی در حاشیه شهر مشهد هزینه کرده است.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

جریان سریع شهر نشینی در چند دهه اخیر در شهر مشهد افزایش حاشیه نشینی را به دنبال داشته و این پدیده در حال رشد، مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و زیست محیطی فراوانی را در این شهر به وجود آورده است. حاشیه نشینی رابطه ای نزدیک و ناگسستنی با آسیب های اجتماعی و ارتکاب جرم دارد. در واقع باید گفت حاشیه شهرها مکان هایی مستعد برای بروز و ظهور انواع جرایم و بزه هاست. این قبیل پروژه های توسعه شهرسازی و عمرانی پیمانکاری ساختمان در مناطق حاشیه مشهد می تواند میزان قابل توجهی از حجم جرایم و آسیب های اجتماعی این مناطق را کاهش دهد. این مقاله توسط دپارتمان پیمانکاری مجموعه نرم افزارهای حسابداری کاوش تهیه شده است، در پایان امیدواریم که این مطلب مفید واقع شده باشد.

نظرات

0 نظر ارسال نظر