اجرای 9 پروژه عمرانی در حاشیه شهر مشهد

اجرای 9 پروژه عمرانی در حاشیه شهر مشهد

عملیات اجرایی ۹ پروژه عمرانی در حاشیه شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی و با حضور استاندار خراسان رضوی آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی؛ علیرضا رشیدیان روز جمعه 30 مرداد ماه در مراسم عملیات اجرایی 9 پروژه عمرانی در حاشیه شهر مشهد؛ بیان کرد: برای این پروژه ها اعتباری بالغ بر 105 میلیارد ریال هزینه شده است.

استاندار خراسان رضوی در خصوص ساماندهی حاشیه شهر افزود: دولت برای ساماندهی وضعیت حاشیه شهر مشهد بسیار هزینه کرده و در سال گذشته 6 هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی در حاشیه شهر به بهره برداری رسانده است.

همچنین اظهار کرد: دولت یک هزار و 400 میلیارد ریال برای ایجاد پایگاه های سلامت، بیش از 870 میلیارد ریال در حوزه مخابرات و مبلغ بسیار برای حوزه گاز و خدمات آموزشی در حاشیه شهر مشهد هزینه کرده است.

نظرات

0 نظر ارسال نظر