مفاصا حساب بیمه برای پیمانکاران

مفاصا حساب بیمه برای پیمانکاران

مفاصا حساب بیمه چیست؟

اگر بخواهیم نقاطی که در آن‌ها، حوزه‌های حسابداری پیمانکاری  و بیمه به هم مرتبط می‌شوند را نام ببریم قطعا مفاصا حساب بیمه پیمانکاران، یکی از آن‌ها است. به عنوان یک پیمانکار، ممکن است در هنگام تسویه قرارداد پیمانکاری رسید تسویه حسابی با عنوان مفاصا حساب بیمه از شما خواسته شود و کارفرما مبلغی از قرارداد را نزد خود نگه دارد تا تسویه مفاصا حساب بیمه را ارائه نمایید. اما مفاصا حساب بیمه چیست و چه اهمیتی دارد؟ برای آشنایی بیشتر با این موضوع با کاوش همراه باشید.

گزارش ترازنامه در نرم افزار حسابداری
بنا بر ماده 38 قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران با قبول قرارداد انجام پروژه، موظف هستند کارکنان خود را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه کنند. همچنین در صورتی که بخشی از پروژه را به پیمانکاران جزء واگذار کرده‌اند، می‌بایست آن‌ها را موظف به انجام امور بیمه کارکنانشان نمایند.

پیمانکاران موظف هستند تا پس از اجرای قرارداد و جهت تسویه حساب نهایی با کارفرما هیچ گونه بدهی به سازمان تامین اجتماعی بابت حق بیمه کارکنان پروژه مورد قرارداد خود نداشته باشند. بنا بر این کارفرما می‌بایست مبلغی معادل 5 درصد قرارداد پیمانکار را نزد خود نگه دارد تا تسویه حساب کامل پیمانکار با سازمان تامین اجتماعی انجام شده و مفاصا حساب بیمه را دریافت کند.

در اینجا، نکته قابل توجه این است که فرقی نمی‌کند پیمانکار، خود اقدام به اجرای پروژه کند یا اینکه کارکنانی برای اجرا داشته باشد، در هر صورت باید به ازای تمام کارکنان کارگاه، مبلغ ماهیانه بیمه محاسبه و پرداخت شود و در انتهای قرارداد مفاصا حساب بیمه دریافت شود.

مبلغ قابل پرداخت به تامین اجتماعی برای دریافت مفاصا حساب بیمه، به این صورت محاسبه می شود:

  • - برای مقداری از قرارداد که به صورت مکانیکی انجام می شود 7.6%
  • - برای مقداری از قرارداد که به صورت خدماتی (دستی) انجام می شود 16.7%
  • - برای حق بیمه بیکاری 1.9%

نظرات

ahmad
kheili ali bood mamnoon
پاسخ مدیر :
1 نظر ارسال نظر