صورت وضعیت پیمانکاری چیست ؟| تنیظم آن چه نکاتی دارد

صورت وضعیت پیمانکاری چیست ؟| تنیظم آن چه نکاتی دارد

یکی از موضوعات مهم و رایج در پروژه ‌های عمرانی و پیمانکاری ساختمان موضوع تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری و تعیین تکلیف پرداخت مخارج و هزینه ‌های پروژه است. صورت ‌وضعیت سندی است که در یک مقطع زمانی مشخص میزان کار انجام ‌شده را تعیین می‌ کند و همچنین مبلغی که باید بابت آن پرداخت شود را نشان می‌ دهد. تنظیم کردن این سند مهم، دارای نکات زیادی است که ضروری است نسبت به آن اطلاعات کافی وجود داشته باشد تا از اختلافات و مشکلات آتی بین پیمانکار و کارفرما جلوگیری شود. در این مطلب از سایت کاوش فردا به تعریف صورت وضعیت پیمانکاری، اهمیت و انواع آن پرداخته ایم.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

مقدمه

تنیظم صورت وضعیت پیمانکاری

 

بعد از بستن قرارداد و اجرای عملیات توسط پیمانکار جهت انجام پرداختی ها به پیمانکار، ابتدا باید سندی تحت عنوان دفترچه "صورت وضعیت پیمانکاری" تهیه شود. صورت ‌وضعیت توسط پیمانکار تهیه و ارائه می‌ شود و پس از ارزیابی در صورت لزوم به اصلاح، توسط مشاور و کارفرما نهایی می شود و پس از اعمال کسورات قانونی پرداخت می‌ شود. تنظیم صورت وضعیت موقت، در حین انجام کار و صورت وضعیت قطعی در پایان کار انجام می شود.

صورت وضعیت چیست؟

به روز رسانی ‌های زمانی در مورد پیشرفت مراحل مختلف پروژه را صورت وضعیت پیمانکاری یا گزارش وضعیت پروژه (Project Status Report) می گویند. همان طور که در ابتدای مقاله ذکر شد صورت وضعیت سندی است که میزان کار انجام شده در یک مقطع زمانی مشخص را تعیین می کند و مبلغی که باید برای آن پرداخت شود را نشان می‌دهد. در نهایت این سند برای آگاهی رسانی و پرداخت هزینه ‌ها به کارفرما ارسال می‌شود.

پیشنهاد ما به شما این است که گزارش صورت وضعیت پیمانکاری به شکل منظم ارائه دهید. زیرا کمک می ‌کند تا همه ذینفعان را در جریان روند پیشرفت پروژه قرار دهد. به این علت که اگر پروژه در مسیر مناسبی نباشد گزارش صورت وضعیت به دیگران اطلاع می‌ دهد که تأخیر به چه علتی است و برای حل مشکلات چه کاری باید انجام داد. همچنین با توجه به طیف وسیعی از مقررات مالی و قانونی شرکت‌های پیمانکاری استفاده از سیستم نرم افزار حسابداری پیمانکاری در شرکت‌ ها می تواند تاثیر بسیار مهمی در پیشبرد اهداف پیمانکاران داشته باشد.

در حسابداری پیمانکاری به علت داشتن جزئیات متعددی از جمله وام ها، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم، قوانین مالیاتی، سود و زیان و... فرآیند آن ها پیچیده و دشوار است. به طور کلی صورت وضعیت یک گزارش کار محسوب می ‌شود که هدف آن اطلاع رسانی از شرایط پروژه است.

مطالعه بیشتر: حسابداری پیمانکاری چیست ؟

صورت وضعیت پیمانکاری چیست؟

حسابداری پیمانکاری چیست

براساس ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، تعریف صورت وضعیت پیمانکاری به صورت زیر می باشد. «در آخر هر ماه، باید وضعیت امور انجام شده از شروع تا تاریخ پایان کار طبق نقشه‌ های اجرایی، دستور کارها و صورت جلسه‌ ها توسط پیمانکار برآورد شود. همچنین پیمانکار باید مقدار مصالح ساختمانی استفاده شده و تجهیزات پای کار را در صورت وضعیت تعیین کند. سپس برطبق تعرفه‌ های معمول قرارداد پیمان یا فهرست بهای سال جاری، مبلغ گزارش صورت وضعیت را محاسبه کرده و آن را به مهندس ناظر تحویل دهد.»

در این بین کسی که می ‌تواند گزارش صورت وضعیت پیمانکاری را با اسناد و مدارک پیمان مطابقت دهد و همچنین در صورت نیاز اصلاحات لازم را انجام دهد و آن را به نزد کارفرما ارسال کند؛ مهندس مشاور است که به عنوان واسطه بین مهندس ناظر و کارفرما عمل می ‌کند. همچنین مهندس مشاور نحوه انجام کار را به پیمانکار اطلاع رسانی می ‌کند و در مدت تعیین شده، کارفرما وظیفه رسیدگی به صورت وضعیت‌ ها را دارد تا طبق آن مبلغ را به پیمانکار پرداخت کند.

اهمیت نوشتن صورت وضعیت

همواره در طی یک پروژه ساختمانی گزارش صورت وضعیت پیمانکاری از سوی پیمانکار به کارفرما ارسال می ‌شود. تنظیم کردن صورت وضعیت به این دلیل اهمیت دارد که مدیران پروژه از فرآیند کارهای انجام شده مطلع شوند. تنظیم کردن این سند به تنهایی نوعی برنامه ریزی و کنترل پروژه محسوب می ‌شود تا بتوان روند اجرای کار تحت زمان مشخص و بهای از قبل تعیین شده، انجام داد.

یکی دیگر از دلایل اهمیت تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری نشان دادن یک نمای کلی از مراحل اجرای پروژه می باشد. این گزارش به مدیران پروژه این پیام را می ‌رساند که پروژه آن ‌ها در چه مکانی قرار دارد و به کجا خواهد رفت. همچنین این گزارش می تواند نقاط ضعف را شناسایی کند و نیازهای پروژه (داشتن یا نداشتن صلاحیت اجرای کار) توسط پیمانکار مشخص شود. امروزه فعالیت های پیمانکاری روز به روز در حال افزایش است و حسابداری پیمانکاری بر قوانین پیمان ها، مبانی حقوقی قراردادها، قوانین مالیاتی و... نظارت دارد و آگاهی داشتن از دانش حسابداری و به روز بودن از فناوری نرم افزار حسابداری پیمانکاری در این حیطه کاری بسیار مهم می باشد چرا که می توان بسیاری از پروژه های پیمانکاری را مدیریت و اطلاعات مالی را تحلیل کرد.

در نهایت با ارائه صورت وضعیت می توان به این سوالات پاسخ داد: آیا اهداف پروژه محقق شده‌اند؟ آیا پروژه به موقع و با بودجه تعیین شده به اتمام رسیده است؟ چه موفقیت ‌هایی حاصل شد؟ با چه چالش ‌هایی روبرو خواهد بود؟

مطالعه بیشتر: آشنایی با انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع صورت وضعیت

انواع قراردادهای پیمانکاری

براساس موارد مندرج در قانون، صورت وضعیت به دو نوع تقسیم بندی می‌شود:

۱-موقت

صورت وضعیت موقت به صورت دوره ای معمولا به صورت ماهانه توسط پیمانکار تهیه می ‌شود. علت تنظیم این سند به خاطر مطالبه مبالغی است که برای خرید مصالح ساختمانی و هزینه ‌های تجهیز کارگاه صرف شده است. پیمانکار موظف است سند موقت را به موقع به کارفرما تحویل دهد تا در پرداختی تأخیری ایجاد نشود.

۲-قطعی

تنظیم و ارائه این نوع صورت وضعیت در پایان کار و با ارائه مستندات انجام می شود. هزینه‌ هایی از جمله هزینه برچیدن کارگاه و کارهای باقی مانده در این صورت وضعیت اشاره می‌شود. پیمانکار باید صورت وضعیت قطعی را به مهندس مشاور، طبق کارهایی که انجام داده است را ارائه دهد تا روند کار به کارفرما اطلاع رسانی شود. همچنین گزارش صورت وضعیت قطعی به صورت موقت نیز قابل ارائه می باشد.

در صورت وضعیت چه مواردی باید قید شوند؟

موارد استاندادسازی صورت وضعیت

در زیر مواردی اشاره شده که نشان دهنده یک صورت وضعیت پیمانکاری استاندارد می باشد.

شناسنامه: به مواردی از جمله موضوع پیمان، تاریخ و مدت پیمان، مشخصات پیمانکار، مشخصات مشاور، مشخصات کارفرما و تمام مفاد توافق شده در قرارداد که در صفحه اول هر صورت وضعیت اشاره دارد شناسنامه می گویند.

  • مستندات: ابلاغیه ‌های دریافتی شامل صورت جلسات و دستور کارها از سمت کارفرما است که به صورت مستند در صورت وضعیت قید می شوند.
  • ریز متره: موارد مربوط به به ریز متره امور اجرایی که در گزارش وضعیت قید می شود.
  • خلاصه متره: مختصری است از کارهای انجام شده و هزینه ‌های مربوط به آن‌ که از ریز متره استخراج شده است.
  • ریز مالی: برای ارائه صورت وضعیت قطعی ریز مالی تنظیم می ‌شود. ریز مالی مبالغی است که از ابتدای پروژه هزینه شده است.
  • خلاصه مالی کل: سندی است که خلاصه‌ برآوردهای هزینه پروژه در آن اشاره شده است. برای تهیه این سند از سند ریز مالی استفاده می کنند.
  • فاکتورهای خرید: فاکتورهای خرید هزینه مصالح و تجهیزات پای کار است که توسط پیمانکار خریداری می شود. نکته مهم این است که فاکتورها باید معتبر و قابل پیگیری باشند.
  • نکته ای که در این مبحث قابل تامل است این است که در برخی پروژه ‌های عمرانی مانند سد سازی که اجرای پروژه زمان ‌بَر می باشد؛ خلاصه مالی فصلی آن در سند صورت وضعیت ارائه می ‌شود.

هر چند وقت یک بار صورت وضعیت تنظیم می شود؟

ارائه و تنظیم صورت وضعیت پیمانکاری بیشتر به ماهیت پروژه بر می گردد. بدین معنا که گزارش ‌های هفتگی برای پروژه ‌های بزرگ و حساس مناسب است و گزارش ماهانه برای پروژه متوسط و کوچک ضروری می باشد. پیشنهاد ما به شما این است که گزارش صورت وضعیت را به صورت هفتگی برای مدیریت پروژه ‌های خود در نظر بگیرید. به عبارتی دیگر خود را وادار کنید که صورت وضعیت ‌ها را هر روز و در یک ساعت خاص ثبت کنید. مزیت ارسال صورت وضعیت ها به صورت هفتگی این است که می توان از جلسات متعدد و اغلب غیر ضروری مربوط به یک پروژه اجتناب کرد.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش فردا

نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش فردا نرم افزاری جامع با قابلیت ثبت و طبقه بندی اسناد حقوقی و مالی، گزارش گیری مالی، مالیاتی و انجام روند و فرآیندهای حسابداری برای همه کسب و کارها را فراهم می کند. این مجموعه با تکیه بر دانش و تخصص پرسنل خود طراحی و تولید نرم افزارهای حسابداری برای سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای کوچک و بزرگ ایجاد کرده است و تمامی انتظارات شما را از یک نرم افزار حرفه ای حسابداری پیمانکاری برآورده می‌کند.

سندی که میزان کار ارائه شده را در مدت زمان مشخص طبق قرارداد باید پرداخت شود، صورت وضعیت پیمانکاری می گویند. مهم ترین قسمت صورت وضعیت، تاییدیه کارفرما و مهندس ناظر است. پیمانکار باید در تهیه‌ی صورت وضعیت دقت بالایی داشته باشد. به این علت که نتایج شفاف باشد و صورت وضعیت برگشت داده نشود. در صورتی که صورت وضعیت مورد تایید نباشد توسط مهندس مشاور ظرف مدت 10 روز اصلاح داده شده و مجدد به کارفرما ارسال می شود.

نظرات

0 نظر ارسال نظر