نرم افزار حسابداری ساختمانی و پیمانکاری

نرم افزار حسابداری ساختمانی و پیمانکاری

با توجه به رشد سریع روند ساخت و ساز در کشور، داشتن نرم افزار حسابداری ساختمانی و پیمانکاری نیاز اصلی شرکت های مربوطه جهت مدیریت همزمان پروژه هایشان می باشد.

با مجموعه نرم افزار حسابداری ساختمانی و پیمانکاری کاوش، می توانید پروژه ها و مراکز هزینه های خود را تعیین نموده و در هر لحظه گزارشاتی چون صورت هزینه ها و سود و زیان، لیست بدهکاران و بستانکاران، لیست اسناد بانکی و غیره هر پروژه را به تفکیک، مشاهده نمایید.

گروه نرم افزاری کاوش آماده ارائه نرم افزار حسابداری ساختمانی به تمامی شرکت های مربوطه می باشد.

جهت مشاهده لیست امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری و ساختمانی اینجا کلیک کنید.

درج شده در تاریخ: 1391/11/01 و ساعت: 10:11

نظرات

0 نظر ارسال نظر