نرم افزار حمل و نقل - نسخه نقره ای

 • قیمت کل
 • 5,700,000
 • تومان
 • تخفیف
 • 855,000
 • تومان
 • 9% مالیات بر ارزش افزوده
 • 436,050
 • تومان
 • مبلغ قابل پرداخت
 • 5,281,050
 • تومان

اطلاعات مورد نیاز جهت تکمیل خرید

 • شخص
 • نام و نام خانوادگی
 • کد ملی
 • تلفن
 • آدرس
 • کدپستی
 • آدرس پست الکترونیکی
 • توضیحات
نماد الکترونیک
جشنواره وحدت | کاوش فردا