نرم افزار مدیریت اتحادیه

قیمت نرم افزار مدیریت اتحادیه

گروه نرم افزاری کاوش فردا قیمت نرم افزار مدیریت اتحادیه خود را به منظور اطلاع مشتریان گرامی اعلام می نماید.

نسخه های نرم افزار اتحادیه:

جشنواره وحدت
نرم افزار اتحادیه نسخه نقره ای
جزئیات بیشتر نسخه نقره ای
۱/۷۰۰ میلیون تومان
۱۷۰ هزار تومان تخفیف

۱,۵۳۰ میلیون تومان

جشنواره وحدت
نرم افزار اتحادیه نسخه طلایی
جزئیات بیشتر نسخه طلایی
۲/۸۰۰ میلیون تومان
۴۲۰ هزار تومان تخفیف

۲,۳۸۰ میلیون تومان

جشنواره وحدت
نرم افزار اتحادیه نسخه VIP
جزئیات بیشتر نسخه vip
۶/۸۰۰ میلیون تومان
۱,۳۶۰ میلیون تومان تخفیف

۵,۴۴۰ میلیون تومان

 

درج شده در تاریخ: 1398/01/27 و ساعت: 9:25

نظرات

0 نظر ارسال نظر
جشنواره وحدت | کاوش فردا