شرکت کاوش فردا

با سلام

به اطلاع می ساند، شرکت کاوش در روز شنبه 1396/03/13 تعطیل می باشد.

فلذا هرگونه خدمات رسانی به متقاضیان محترم از سه شنبه 1396/03/16 ارائه می گردد.

روابط عمومی شرکت کاوش

حسابداری

 • امکان دسته بندی و تعریف سرفصلهای حسابداری در چهار سطح کل، معین، تفضیلی و تفضیلی شناور
 • امکان ثبت دو سطح تفضیلی شناور در هر ثبت حسابداری
 • ارائه سرفصلهای حسابداری پیش فرض و امکان اصلاح و حذف آنها
 • امکان تعیین بازه ارقام سرفصل های حسابداری
 • امکان چاپ سرفصلهای حسابداری
 • امکان تعریف مراکز هزینه
 • امکان ثبت یادآوری و هشدارهای خاص برای سرفصلهای حسابداری
 • قابلیت تعریف چندین شرکت به صورت نامحدود و مجزا
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت روزانه و ماهانه
 • امکان ثبت اسناد حسابداری به صورت دستی و خودکار
 • امکان ویرایش و حذف اسناد حسابداری طبق اصول حسابداری
 • امکان دائم نمودن اسناد حسابداری
 • امکان درج سند حسابداری
 • امکان کپی سند حسابداری
 • امکان تغییر شماره و تاریخ اسناد طبق اصول حسابداری
 • امکان درج دسته ای کدها در هنگام صدور سند حسابداری جهت سهولت کاری
 • امکان اسکن و یا گرفتن عکس از تصویر اسناد ضمیمه و دخیره آنها در نرم افزار با فرمتهای مختلف
 • امکان ثبت انواع هزینه ها(هزینه حقوق و دستمزد، اداری و...)
 • امکان مشاهده لیست اسناد و ذخیره  آنها در Excel
 • امکان چاپ اسناد حسابداری در بازه های زمانی مختلف و تعیین عناوین امضاء کننده ذیل آنها
 • امکان مرتب سازی اسناد حسابداری
 • امکان جستجوی اسناد حسابداری بر اساس شماره، تاریخ، مبلغ بدهکار/ بستانکار، شرح سند و...
 • امکان انتقال بین حسابهای بانکی، تنخواه گردانها، صندوق و...
 • امکان مشاهده گزارش یک حساب خاص در بازه های زمانی مختلف و چاپ آنها و نیز ذخیره در Excel
 • امکان مشاهده گزارش گردش حسابها (بانکها، مشتریان، همکاران، کارمندان، شرکا، تنخواه گردانها، صندوق و...) در بازه های زمانی مختلف و چاپ آنها و نیز ذخیره آنها در Excel
 • امکان تهیه لیست بدهکاران، بستانکاران در بازه های زمانی خاص
 • امکان تعریف چندین صورت سود و زیان
 • امکان مشاهده سود و زیان در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار سود و زیان
 • امکان مشاهده سود و زیان به صورت درصدی
 • امکان مشاهده نمودار هزینه ها
 • امکان گزارش دفتر روزنامه
 • امکان گزارش دفتر کل
 • امکان گزارش دفتر معین و تفضیلی
 • امکان گزارش ترازنامه
 • امکان گزارش تراز آزمایشی 2، 4 ،6 ستونی

خزانه داری

 • امکان تعریف انواع حساب های بانکی و دسته چکهای آنها
 • امکان ثبت و ویرایش انواع چکهای بانکی دریافتی و تراکنش آنها (در جریان وصول، وصول، واگذاری، ابطال، برگشتی و...)
 • امکان ثبت و ویرایش انواع چکهای بانکی پرداختی و تراکنش آنها (برداشت، برگشت، ابطال و...)
 • امکان ثبت و ویرایش انواع وجوه نقد دریافتی و پرداختی
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت دریافت/ پرداخت چک
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت دریافت/ پرداخت وجوه نقد
 • امکان تعیین اطلاعات پیش فرض (کد سرفصل حسابداری دریافت کنند ه اسناد دریافتنی، نقدی دریافتنی، نقدی پرداختنی و...) جهت سرعت و سهولت انجام امور روزانه
 • امکان تنظیم و چاپ چک
 • امکان چاپ فرم رسید دریافت و پرداخت برای وجوه نقد و چک
 • امکان تهیه گزارش کامل از چکهای دریافتنی(در جریان وصول، وصولی، واگذاری، برگشتی و ابطال شده) در بازه های زمانی مختلف
 • امکان تهیه گزارش کامل از چکهای پرداختی( صادر شده، برداشت شده، واگذار شده، برگشتی و ابطال شده) در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش چکهای پرداختی به شخص یا شرکت خاص
 • امکان گزارش چکهای دریافتی باز شخص یا شرکت خاص
 • امکان راس گیری چک ها
 • امکان هشدار تاریخ سررسید چکهای دریافتی و پرداختی
 • امکان مشاهده نمودار مقایسه ای دریافت و پرداخت در بازه های هفتگی و ماهانه

انبارداری

 • امکان تعریف چندین انبار به صورت نامحدود و مجزا
 • امکان انتقال کالاها بین انبارهای مختلف
 • امکان دسته بندی و ثبت کامل مشخصات کالاها
 • امکان ثبت کالاها به صورت چند واحدی
 • امکان افزایش طول بازه کد کالاها
 • امکان ثبت تصویر کالاها
 • امکان تعیین واحدهای اندازه گیری کالاها
 • امکان تعیین سطوح قیمتی کالاها به صورت نامحدود(همکار، مشتری و...)
 • امکان تعیین موجودی ابتدای دوره کالاها(تعدادی و ارزش ریالی)
 • امکان تعیین حداقل، حداکثر و حد سفارش موجودی های کالاها و اعلام هشدار توسط نرم افزار
 • امکان تعیین و تغییر مبالغ خرید و فروش کالاها در بازه های زمانی مختلف
 • امکان ثبت محل قرارگیری کالا در انبار
 • امکان ثبت بارکد(کد فنی) کالاها
 • امکان ثبت شماره سریال کالاها
 • امکان جستجوی سریع کالاها بر اساس موارد مختلف(عنوان، بارکد، شماره سریال و...)
 • امکان چاپ بارکد برروی چاپگرهای معمولی و یا مخصوص بارکد
 • امکان تولید بارکد برای کالاها طبق استاندارد
 • امکان تنظیم درصد مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون اداره دارایی
 • امکان مشخص نمودن کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده
 • امکان تعریف بازاریابان و تعیین درصد بازاریابی آنها
 • امکان صدور و ویرایش انواع مختلف فاکتورهای خرید، فروش، پیش فاکتور، امانی، مرجوعی و...
 • امکان صدور و ویرایش عملیات انبار(رسید ورود، حواله خروج)
 • امکان صدور و ویرایش رسید ضایعات
 • امکان محاسبه خودکار مالیات بر ارزش افزوده در هنگام صدور فاکتور
 • امکان محاسبه خودکار درصد بازاریابان در هنگام صدور فاکتور
 • امکان ثبت تسویه فاکتور به روش نقد، چک و یا تلفیقی از هر دو
 • امکان ثبت سند حسابداری خودکار در هنگام ثبت انواع مختلف فاکتور خرید، فروش، برگشت و...
 • امکان تعیین امضاء کنندگان ذیل فاکتورها
 • امکان استفاده از صندوق فروشگاهی(POS ) و تعیین سریال پورت آنها
 • امکان تعیین کد سرفصل حسابداری مشتری خاص به عنوان پیش فرض
 • امکان تعیین هشدار در هنگام ثبت کالاهای با موجودی منفی در فاکتور
 • امکان محاسبه ارزش موجودی کالاها به سه روش FIFO ، آخرید خرید و میانگین موزون
 • امکان تعیین قیمت پیش فرض کالاها در هنگام صدور فاکتور(آخرین قیمت به مشتری، آخرین قیمت در کل، میانگین فروش، لیست قیمت و...)
 • امکان ثبت مبالغ به صورت اعشاری
 • امکان نمایش هشدار قیمت فروش کمتر از آخرین مبلغ خرید
 • امکان کپی فاکتور
 • امکان مشاهده سود کالا
 • امکان مشاهده سود یک فاکتور
 • امکان چاپ حواله انبار برای فاکتور فروش
 • امکان چاپ فاکتور با فرمتهای مختلف(طبق استاندارد سازمان امور مالیاتی، A4 ، A5 ، صندوق فروش60 و 80 میلیمتری و...)
 • امکان ثبت توضیحات ذیل فاکتور
 • امکان مشاهده لیست فاکتورهای خرید، فروش، برگشتی و ذخیره آنها در Excel
 • امکان مشاهده لیست رسیدهای ورود و حواله های خروج و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش گردش یک کالای خاص (کاردکس) و یا کلیه کالاهای انبار در بازه زمانی های مختلف و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش گردش یک کالا خاص (کاردکس) و یا کلیه کالاهای انبار در انبارهای مختلف و ذخیره آنها در Excel
 • امکان گزارش موجودی تعدادی و ریالی کالاهای انبار
 • امکان تعیین محاسبه جمع خرید کالای فروخته شده(میانگین موزون، میانگین کلی، آخرین خرید)
 • امکان گزارش لیست کالاهای دارای گردش
 • امکان گزارش کالاهای موجود در انبار
 • امکان گزارش کالاهای با موجودی منفی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش کالاهای در نقطه سفارش و اقدام جهت تامین موجودی آنها
 • امکان گزارش کالاهای با حداکثر موجودی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش کالاهای با حداقل موجودی و پیگیری آنها
 • امکان گزارش پرفروش ترین کالاها بر اساس تعداد و ارزش ریالی
 • امکان گزارش مشتریانی که بیشترین خرید را داشته اند
 • امکان گزارش فاکتورهای ثبت مالی شده و بدون ثبت مالی
 • امکان محاسبه تاریخ سررسید تسویه حساب فاکتورها
 • امکان گزارش خرید و فروش یک یا چند کالای خاص در باره های زمانی خاص
 • امکان گزارش خرید و فروش یک یا چندین کالای خاص از فروشنده/ خریدار خاص
 • امکان گزارش خرید یک یا چند کالای خاص برای انبارهای مختلف
 • امکان گزارش فروش یک یا چند کالای خاص از انبارهای مختلف
 • امکان گزارش کالاهای امانی در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش آماری کالاهای امانی به شخص یا شرکت خاص
 • امکان گزارش پیش فاکتورهای صادر شده برای یک یا چندین کالای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان گزارش پیش فاکتورهای صادر شده برای شخص یا شرکت خاص
 • امکان مشاهده رسید ضایعات انبار برای یک یا چند کالای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده رسید ضایعات انبار برای شخص یا شرکت خاص
 • امکان مشاهده میزان فروش بازاریابان بر اساس کالا یا کالاهای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار فروش به صورت روزانه، ماهانه، فصلی
 • امکان مشاهده نمودار فروش کالا یا کالاهای خاص و در بازه های زمانی مختلف
 • امکان مشاهده نمودار مقایسه ای خرید و فروش در بازه های هفتگی و ماهانه
 • امکان مشاهده فاکتورهای خرید/ فروش تسویه نشده

سایر امکانات

 • امکان تعریف مشخصات کامل شرکت(عنوان، آدرس، تلفن، آرم، کداقتصادی، کدپستی، ایمیل و...)
 • امکان تنظیم رنگ پس زمینه و انتخاب فونت و سایز فونت دلخواه برای نرم افزار
 • امکان تنظیم تاریخ شمسی و جلالی
 • امکان تنظیم واحد پولی پیش فرض
 • امکان تنظیم جستجوی Online و یا با فشردن کلید Enter
 • امکان تهیه گزارشات مختلف در بازه های زمانی موردنظر
 • قابلیت فعال سازی بایگانی مدارک
 • امکان ثبت یادآوری و هشدار در تاریخ های مختلف
 • امکان تعریف کاربران با امکان تعیین حقوق دسترسی به بخشهای مختلف
 • امکان تنظیم روزها و ساعتهای دسترسی کاربران به نرم افزار
 • امکان گزارش گیری از عملکرد کاربران در بازه های زمانی خاص
 • قابلیت فعالسازی ماژول ارسال SMS
 • قابلیت ارسال پیام کوتاه به اشخاص جهت اطلاع از مانده حساب، اعلام تاریخ سررسید چک، تبلیغ، تبریک، تسلیت و سایر اطلاع رسانی ها
 • امکان ایجاد دوره مالی جدید
 • امکان بستن و انتقال حساب، به صورت خودکار در پایان سال
 • قابلیت استفاده تحت شبکه
 • امکان خروجی اکسل در تمامی گزارشات و PDF
 • امکان چاپ کلیه گزارشات
 • امکان پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات هر شرکت به صورت دستی و اتوماتیک و در مسیر دلخواه کاربر
 • امکان تنظیم یادآوری جهت پشتیبان گیری در هنگام خروج از نرم افزار
 • نرم افزار چاپ چک
 • نرم افزار دفتر تلفن
 • ماشین حساب
 • دارای قفل سخت افزاری
 • آموزش رایگان
 • ...پشتیبانی و بروز رسانی اینترنتی و
 • اطلاع از تغییرات و امکانات جدید اضافه شده به نرم افزار از طریق پیام کوتاه
 • امکان مشاهده آخرین اخبار درج شده در خصوص نرم افزار و...
 • سازگاری کامل با ویندوزهای 10, 8.1, 7 SP1
درج شده در تاریخ: 1396/03/09 و ساعت: 13:08

نظرات

0 نظر ارسال نظر