داشبورد مدیریتی در نرم افزار حمل و نقل

نرم افزار حمل و نقل

امکان گزارش از وضعیت کلی عملکرد شرکت با کمک داشبورد مدیریتی در نرم افزار حمل و نقل کاوش برای مدیران شرکت های حمل و نقل فراهم گردید.

با توجه به حجم وسیع کاری شرکتهای حمل و نقل بین المللی و نیاز به نظارت از طریق مدیران این شرکت ها، بر آن شدیم تا با فعال سازی داشبورد مدیریتی در نرم افزار حمل و نقل، این امکان را در اختیار مدیران مربوطه قرار دهیم.

با امکان داشبورد مدیریتی در نرم افزار حمل و نقل کاوش، می توانید گزارشی کامل از وضعیت ماشین ها، بارنامه ها، کانتینرها، راهنامه ها و... را در فواصل زمانی مختلف به صورت نموداری تهیه نمایید.

امکانات نرم افزار حمل و نقل بین المللی

مقالات مرتبط

بارنامه در نرم افزار حمل و نقل کاوش

راهنمای صدور CMR در نرم افزار حمل و نقل بین المللی کاوش

راهنمای ثبت ویزا در نرم افزار حمل و نقل کاوش

آنچه در مورد نماینده در نرم افزار حمل و نقل کاوش باید بدانید!

نحوه تعریف ماشین در نرم افزار حمل و نقل کاوش

ثبت مشخصات راننده در نرم افزار حمل و نقل کاوش

بایگانی مدارک در نرم افزار حمل و نقل کاوش

درج شده در تاریخ: 1394/03/17 و ساعت: 14:24

نظرات

0 نظر ارسال نظر