سمینار اشکالات رایج در اجرای ساختمان های بتنی

سمینار اشکالات رایج در اجرای ساختمان های بتنی دارای سرفصل های مختلف شامل موارد ذیل:

1- اشکالات در ساخت بتن (سیمان ، سنگدانه ،آب ، افزودنی)

2- اشکالات در اجرای بتن (اختلاط ، انتقال ، تراکم ، عمل آوری)

3- اشکالات در آرماتور بندی ، قالب برداری و آماده سازی جهت بتن ریزی

4- عدم رعایت ایمنی در اجرا (آرماتور بندی ، قالب بندی ، بتن ریزی) و ...

این سمینار تخصصی توسط استاد محترم جناب آقای دکتر شریعت مدار در 6 ساعت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مطالعه بیشتر: آشنایی با امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

درج شده در تاریخ: 1396/05/26 و ساعت: 22:02

نظرات

0 نظر ارسال نظر