نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای کاوش

نرم افزار حسابداری پیمانکاری، ساختمانی، پروژه ای

با توجه به ترافیک کاری شرکتهای پیمانکاری و مواجه بودن ایشان با آمار و ارقام اطلاعاتی متعدد، بر آن شدیم تا جهت رفع هرگونه مشکل برای این صنف، اقدام به تهیه و ارائه نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای با نام کاوش نماییم.

نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای کاوش، طوری طراحی شده است که کلیه شرکتهای پیمانکاری، پروژه ای، ساختمانی می توانند پروژه های خود را از زمان شروع تا پایان، مدیریت و محاسبه نموده و در هر لحظه از میزان هزینه ها، سود و زیان پروژه های خود به آسانی مطلع شوند.

کاربرد نرم افزار حسابداری پیمانکاری و پروژه ای کاوش بیش از همه برای تفکیک پروژه ها و آگاهی از تراکنش های هر پروژه می باشد چرا که این امر برای برنامه ریزی های آتی، بسیار مهم به شمار می آید. جهت کسب اطلاعات بیشتر، به لینک امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری، مراجعه فرمایید...

امکانات نرم افزار حسابداری پیمانکاری

درج شده در تاریخ: 1395/08/20 و ساعت: 5:57

نظرات

0 نظر ارسال نظر