نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش

کلیه شرکتهای پیمانکاری می توانند برای امور مدیریتی و حسابداری مجموعه خود، از نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش استفاده نمایند.

در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش ، می توانید کلیه پروژه ها و یا قراردادهای خود را تعریف و کلیه امور مربوط به هرکدام از آنها را ثبت نمایید.

علاوه بر امکان ثبت امور مالی و خرانه داری، اگر خرید و فروش مصالح نیز در کسب و کارتان جای دارند، می توانید به راحتی در نرم افزار حسابداری پیمانکاری کاوش مدیریت کنید.

درج شده در تاریخ: 1392/04/04 و ساعت: 13:05

نظرات

0 نظر ارسال نظر